Sunday, November 18, 2018

ఉదయ రాగం - హ్రుదయ రాగం : *ఓ తల్లి మనసు* 

ఉదయ రాగం - హ్రుదయ రాగం :

*ఓ తల్లి మనసు* 

* ఒకప్పుడు నా ఇల్లు నవ్వులు,
  వాదనలు,అరుపులు,కేకలు,అల్లరితో హడావిడిగా
  ఉండేది.
* ఇల్లంతా పెన్నులు,పుస్తకాలు,ఆట సామాన్లు,మడత
  పెట్టని దుప్పట్లు,విసిరేసిన చెప్పులు,ఆరేయని తడి
  తువ్వాళ్ల తో చిందర వందర గా ఉండేది.
* నా రోజువారీ పని అరవడం,వాళ్ళని కోప్పడ్డం,
క్రమ శిక్షణ  చెప్పడం ,చివరికి అన్నీ నేనే సద్దుకోవడం
లా ఉండేది..
                           ఉదయ రాగం :
* పొద్దున్న లేచిందగ్గరినించీ  అమ్మా నా బ్రష్
ఎక్కడ,అమ్మా నా నా స్కూల్ బాగ్ ఎక్కడ, నా బూట్
లేసు పోయింది, నా హోమ్ వర్క్ బుక్ పోయింది,
హోమ్ వర్క్ చెయ్య లేదు,స్కూల్ మానేస్తాను, ఇవీ
మా ఇంట్లో ఉదయ రాగాలు!
* నా దిన చర్య విసుక్కుంటూనే వాళ్ళ వస్తువులు వెతికి
ఇవ్వడం, "మీ వస్తువులు మీరే జాగ్రత్త చేసుకోవాలి,
పెద్దవుతున్నారు, ఎప్పుడు నేర్చుకుంటారు?"  
ఇదే నా చిల్లడిన రికార్డు.
                             సంధ్యా రాగం
"అమ్మా,ఏదైనాపెట్టు,ఆడుకోడానికి వెడుతున్నా,నాకు కొత్త
బ్యాట్ కొనాలి,మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెడుతున్నా"
అని వాళ్ళంటే,"చీకటి పడకుండా త్వరగా రావాలి, దెబ్బలు తగుల్చుకోకండి" ఇవే నా గొంతు లోంచి అప్రయత్నంగా వచ్చే మాటలు.
                               వర్తమానం
* ఇప్పుడు నేను అదే ఇంటిలో,వాళ్ళు అల్లరి చేసిన,కొట్టుకున్న, అరుచుకున్నచోట నిలబడి చూస్తున్నాను.
*ప్రస్తుతం మా ఇంట్లో నీట్ గా సద్ది ఉన్న పక్కలు, మంచాలు,కొంచెం చిరిగిన,పొట్టి అయిపోయిన బట్టల బీరువాలు,ఖాళీ అలమారాలు కానీ... అప్పుడు పిల్లలు వాడిన సెంట్ల వాసన మాత్రం గాలిలో అలానే ఉంది.
* ప్రతి పిల్లకి,పిల్లాడికి ఒక ప్రత్యేక సువాసన ఉండేది.
ఆ వాసనలు ఇప్పటికీ నా ఖాళీ గుండెని నింపుతాయి.
* ప్రస్తుతం నాకు వాళ్ళ అల్లరి, ఆటలు, ప్రేమతో ఇచ్చిన  కౌగిళ్లు,మధుర జ్ఞాపకాలు.
* ఈరోజు మాఇల్లు ఎక్కడివక్కడ పొందికగా ఆరేసిన తడి బట్టలు, తెరవాల్సిన అవసరమేలేని చెప్పుల ష్టాండు,శాంతి గా,ప్రశాంతంగా ఉంది. కానీ ఇది నిర్జీవమైన ఎడారి అనిపిస్తుంది.
* ఇప్పుడునేను ఎవరి మీదా అరవక్కరలేదు,ఎవరికీ ఏమీ చెప్పక్కర లేదు. అసలు మాట్లాడ్డానికే మనుషులు లేరు. 
* ఎప్పుడైనా నా పిల్లలువస్తే,నాతో గడిపి వెళ్లిపోతుంటే ,వాళ్ళ బ్యాగ్ లు సద్దుకుంటుంటే, నా గుండెలు పిండి నట్టు అనిపిస్తుంది.
* వాళ్ళు టాక్సీ ఎక్కి తలుపులు వేస్తుంటే, "వీధి తలుపులు వేసివెళ్ళండి" అని నేను అరిచిన సందర్భాలు గుర్తుకొచ్చి,
కళ్ళ నీళ్లు తిరుగుతాయి.
* ఈ రోజు నేనే అన్ని తలుపులు వేసుకుంటూ తీసుకుంటూ ఉంటే, పిల్లలు రెక్కలొచ్చిన పక్షుల్లా దేశంలోనో,విదేశాల్లోనే వాళ్ళ గమ్యాలు వెతుక్కుంటూ వెళ్లిపోయారు.
* వాళ్ళు ఎప్పటికీ నాపిల్లలు కాబట్టి,నాతోనే ఉండిపోవాలని నా స్వార్ధం చెబుతుంటే, వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాలు, పిల్లల కోసం వెళ్ళాలిగా !
భగవంతుడా,పిల్లలందరూ ఎక్కడ వున్నా, సుఖంగా, ఆనందంగా,ఉంటూ అభివృద్ధిలోకి వచ్చేట్టు చెయ్యమని రోజూ పూజా మందిరం ముందు కూర్చుని ప్రార్ధించడం తప్ప నేనేమి చేయ్యగలను?

పిల్లలు పెరుగుతూ తమ దగ్గరే ఉన్న తల్లితండ్రులకు నా విజ్ఞప్తి ఏమిటంటే,వాళ్ళు మీ దగ్గర ఉండగానే వాళ్ళ అల్లరి ని ఆనందించండి, ప్రేమని ఆస్వాదించండి,ఆప్యాయత పంచండి,వీలైనంత ఎక్కువ సమయం వాళ్ళతో గడపండి.     
       మీ పెళ్ళికిముందు మీ అమ్మ,నాన్నలతో,అన్న దమ్ములతో, అక్క చెల్లెళ్ళతో గడిపారు. ఇప్పుడు వీళ్ళతో ఆనందించమని.
అందరు మాతృమూర్తులకు,పితృ దేవులకు, అమ్మమ్మ,నానమ్మ,తాతలకు ప్రేమతో అంకితం.  
                                ++++++
*** ఇది వాట్సాప్ లో కొంత కాలం క్రితం ఇంగ్లీషులో వచ్చిన,
       నాకు నచ్చిన ఒక మంచి సందేశానికి స్వేచ్చానువాదం.
         
                 ఆ అజ్ఞాత రచయితకు ధన్యవాదాలు.

ఉదయ రాగం - హ్రుదయ రాగం :

*ఓ తల్లి మనసు* 

* ఒకప్పుడు నా ఇల్లు నవ్వులు,
  వాదనలు,అరుపులు,కేకలు,అల్లరితో హడావిడిగా
  ఉండేది.
* ఇల్లంతా పెన్నులు,పుస్తకాలు,ఆట సామాన్లు,మడత
  పెట్టని దుప్పట్లు,విసిరేసిన చెప్పులు,ఆరేయని తడి
  తువ్వాళ్ల తో చిందర వందర గా ఉండేది.
* నా రోజువారీ పని అరవడం,వాళ్ళని కోప్పడ్డం,
క్రమ శిక్షణ  చెప్పడం ,చివరికి అన్నీ నేనే సద్దుకోవడం
లా ఉండేది..
                           ఉదయ రాగం :
* పొద్దున్న లేచిందగ్గరినించీ  అమ్మా నా బ్రష్
ఎక్కడ,అమ్మా నా నా స్కూల్ బాగ్ ఎక్కడ, నా బూట్
లేసు పోయింది, నా హోమ్ వర్క్ బుక్ పోయింది,
హోమ్ వర్క్ చెయ్య లేదు,స్కూల్ మానేస్తాను, ఇవీ
మా ఇంట్లో ఉదయ రాగాలు!
* నా దిన చర్య విసుక్కుంటూనే వాళ్ళ వస్తువులు వెతికి
ఇవ్వడం, "మీ వస్తువులు మీరే జాగ్రత్త చేసుకోవాలి,
పెద్దవుతున్నారు, ఎప్పుడు నేర్చుకుంటారు?"  
ఇదే నా చిల్లడిన రికార్డు.
                             సంధ్యా రాగం
"అమ్మా,ఏదైనాపెట్టు,ఆడుకోడానికి వెడుతున్నా,నాకు కొత్త
బ్యాట్ కొనాలి,మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెడుతున్నా"
అని వాళ్ళంటే,"చీకటి పడకుండా త్వరగా రావాలి, దెబ్బలు తగుల్చుకోకండి" ఇవే నా గొంతు లోంచి అప్రయత్నంగా వచ్చే మాటలు.
                               వర్తమానం
* ఇప్పుడు నేను అదే ఇంటిలో,వాళ్ళు అల్లరి చేసిన,కొట్టుకున్న, అరుచుకున్నచోట నిలబడి చూస్తున్నాను.
*ప్రస్తుతం మా ఇంట్లో నీట్ గా సద్ది ఉన్న పక్కలు, మంచాలు,కొంచెం చిరిగిన,పొట్టి అయిపోయిన బట్టల బీరువాలు,ఖాళీ అలమారాలు కానీ... అప్పుడు పిల్లలు వాడిన సెంట్ల వాసన మాత్రం గాలిలో అలానే ఉంది.
* ప్రతి పిల్లకి,పిల్లాడికి ఒక ప్రత్యేక సువాసన ఉండేది.
ఆ వాసనలు ఇప్పటికీ నా ఖాళీ గుండెని నింపుతాయి.
* ప్రస్తుతం నాకు వాళ్ళ అల్లరి, ఆటలు, ప్రేమతో ఇచ్చిన  కౌగిళ్లు,మధుర జ్ఞాపకాలు.
* ఈరోజు మాఇల్లు ఎక్కడివక్కడ పొందికగా ఆరేసిన తడి బట్టలు, తెరవాల్సిన అవసరమేలేని చెప్పుల ష్టాండు,శాంతి గా,ప్రశాంతంగా ఉంది. కానీ ఇది నిర్జీవమైన ఎడారి అనిపిస్తుంది.
* ఇప్పుడునేను ఎవరి మీదా అరవక్కరలేదు,ఎవరికీ ఏమీ చెప్పక్కర లేదు. అసలు మాట్లాడ్డానికే మనుషులు లేరు. 
* ఎప్పుడైనా నా పిల్లలువస్తే,నాతో గడిపి వెళ్లిపోతుంటే ,వాళ్ళ బ్యాగ్ లు సద్దుకుంటుంటే, నా గుండెలు పిండి నట్టు అనిపిస్తుంది.
* వాళ్ళు టాక్సీ ఎక్కి తలుపులు వేస్తుంటే, "వీధి తలుపులు వేసివెళ్ళండి" అని నేను అరిచిన సందర్భాలు గుర్తుకొచ్చి,
కళ్ళ నీళ్లు తిరుగుతాయి.
* ఈ రోజు నేనే అన్ని తలుపులు వేసుకుంటూ తీసుకుంటూ ఉంటే, పిల్లలు రెక్కలొచ్చిన పక్షుల్లా దేశంలోనో,విదేశాల్లోనే వాళ్ళ గమ్యాలు వెతుక్కుంటూ వెళ్లిపోయారు.
* వాళ్ళు ఎప్పటికీ నాపిల్లలు కాబట్టి,నాతోనే ఉండిపోవాలని నా స్వార్ధం చెబుతుంటే, వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాలు, పిల్లల కోసం వెళ్ళాలిగా !
భగవంతుడా,పిల్లలందరూ ఎక్కడ వున్నా, సుఖంగా, ఆనందంగా,ఉంటూ అభివృద్ధిలోకి వచ్చేట్టు చెయ్యమని రోజూ పూజా మందిరం ముందు కూర్చుని ప్రార్ధించడం తప్ప నేనేమి చేయ్యగలను?

పిల్లలు పెరుగుతూ తమ దగ్గరే ఉన్న తల్లితండ్రులకు నా విజ్ఞప్తి ఏమిటంటే,వాళ్ళు మీ దగ్గర ఉండగానే వాళ్ళ అల్లరి ని ఆనందించండి, ప్రేమని ఆస్వాదించండి,ఆప్యాయత పంచండి,వీలైనంత ఎక్కువ సమయం వాళ్ళతో గడపండి.     
       మీ పెళ్ళికిముందు మీ అమ్మ,నాన్నలతో,అన్న దమ్ములతో, అక్క చెల్లెళ్ళతో గడిపారు. ఇప్పుడు వీళ్ళతో ఆనందించమని.
అందరు మాతృమూర్తులకు,పితృ దేవులకు, అమ్మమ్మ,నానమ్మ,తాతలకు ప్రేమతో అంకితం.  
                                ++++++
*** ఇది వాట్సాప్ లో కొంత కాలం క్రితం ఇంగ్లీషులో వచ్చిన,
       నాకు నచ్చిన ఒక మంచి సందేశానికి స్వేచ్చానువాదం.
         
                 ఆ అజ్ఞాత రచయితకు ధన్యవాదాలు.

*చెప్పుడు మాటలు 👄 👅👂 - హిందూ ధర్మచక్రం* 🔱

🔱 *చెప్పుడు మాటలు 👄 👅👂   - హిందూ ధర్మచక్రం* 🔱

👉 వియ్యంకుడి చెప్పుడు మాటలు విని మహామంత్రి తిమ్మరసు కళ్ళు పీకించాడు శ్రీ క్రిష్ణ దేవరాయలు.

👉 తన సొంత ఖర్చులు కోసం టోపీ లు కుట్టుకునే  ఔరంగజేబు చెప్పుడు మాటలు విని అధికారం కోసం కన్న తల్లి తండ్రులని బంధించాడు.

👉 తల్లి గర్భం లో చనిపోబోయే బిందుసారుడి ని తన ఉపాయం తో బతికిస్తే చివరికి చెప్పుడు మాటలు విని బిందుసారుడే చాణక్యుడి మరణానికి కారణం అయ్యాడు.

👉 చెప్పుడు మాటలు విని కురు సామ్రాజ్యం పై పగ పెంచు కున్నాడు శకుని . అదే శకుని చెప్పుడు మాటలు విని ధ్రుతరాష్టుడు పాండవులపై యుద్ధం చేసి సర్వం కోల్పోయారు కౌరవులు.

👉 చెప్పుడు మాటలు విని రావణ బ్రహ్మ అంతటి మాహా జ్ఞానే సీతమ్మ తల్లి ని అపహరించి రాముడి తో యుద్ధానికి దిగి రాక్షసుడు అయ్యాడు. కడకు మరణించాడు.

👉 చెప్పుడు మాటలు విని స్నేహాన్ని కోల్పోయిన వారు కొందరు.

👉 చెప్పుడు మాటలు విని సంసారాలని నాశనం చేసుకున్నవారు మరికొందరు.

👉 చెప్పుడు మాటలు విని అధికారాన్ని కోల్పోయిన వారు ఎందరో ఉన్నారు.

👉 శకుని చెప్పుడు మాటలు వినటం వలన హస్తినాపుర మహా సామ్రాజ్యమే సర్వనాశనం అయింది. మనమెంత..?

*మనతో  ఉంటూ చెప్పుడు మాటలు చెప్పే శకుని లాంటి వాళ్ళతో అప్రమత్తం గా లేకపోతే ఎంతటివారికైనా అపజయం కలుగుతుంది అని చరిత్ర మరియూ పురాణాలు చెప్తున్న నగ్న సత్యం*.

👉 *ఒకరి గురించి నీకు చెబుతున్నాడు అంటే ... నీ గురించి మరొకరికి చెప్పడా ?*
... ✍ *హిందూ ధర్మచక్రం*

🔱 *చెప్పుడు మాటలు 👄 👅👂   - హిందూ ధర్మచక్రం* 🔱

👉 వియ్యంకుడి చెప్పుడు మాటలు విని మహామంత్రి తిమ్మరసు కళ్ళు పీకించాడు శ్రీ క్రిష్ణ దేవరాయలు.

👉 తన సొంత ఖర్చులు కోసం టోపీ లు కుట్టుకునే  ఔరంగజేబు చెప్పుడు మాటలు విని అధికారం కోసం కన్న తల్లి తండ్రులని బంధించాడు.

👉 తల్లి గర్భం లో చనిపోబోయే బిందుసారుడి ని తన ఉపాయం తో బతికిస్తే చివరికి చెప్పుడు మాటలు విని బిందుసారుడే చాణక్యుడి మరణానికి కారణం అయ్యాడు.

👉 చెప్పుడు మాటలు విని కురు సామ్రాజ్యం పై పగ పెంచు కున్నాడు శకుని . అదే శకుని చెప్పుడు మాటలు విని ధ్రుతరాష్టుడు పాండవులపై యుద్ధం చేసి సర్వం కోల్పోయారు కౌరవులు.

👉 చెప్పుడు మాటలు విని రావణ బ్రహ్మ అంతటి మాహా జ్ఞానే సీతమ్మ తల్లి ని అపహరించి రాముడి తో యుద్ధానికి దిగి రాక్షసుడు అయ్యాడు. కడకు మరణించాడు.

👉 చెప్పుడు మాటలు విని స్నేహాన్ని కోల్పోయిన వారు కొందరు.

👉 చెప్పుడు మాటలు విని సంసారాలని నాశనం చేసుకున్నవారు మరికొందరు.

👉 చెప్పుడు మాటలు విని అధికారాన్ని కోల్పోయిన వారు ఎందరో ఉన్నారు.

👉 శకుని చెప్పుడు మాటలు వినటం వలన హస్తినాపుర మహా సామ్రాజ్యమే సర్వనాశనం అయింది. మనమెంత..?

*మనతో  ఉంటూ చెప్పుడు మాటలు చెప్పే శకుని లాంటి వాళ్ళతో అప్రమత్తం గా లేకపోతే ఎంతటివారికైనా అపజయం కలుగుతుంది అని చరిత్ర మరియూ పురాణాలు చెప్తున్న నగ్న సత్యం*.

👉 *ఒకరి గురించి నీకు చెబుతున్నాడు అంటే ... నీ గురించి మరొకరికి చెప్పడా ?*
... ✍ *హిందూ ధర్మచక్రం*

Monday, November 12, 2018

మొత్తం మీద శరీరంలో వచ్చే సర్వ రోగాలకు మూల కారణాలు తరచి చూస్తే ....

🔵 *మొత్తం మీద శరీరంలో వచ్చే సర్వ రోగాలకు మూల కారణాలు తరచి చూస్తే ....*

*50% ఆధ్యాత్మికత లోపంవలన;*
*25% మానసిక కారణాల వలన;*
*15% సామాజిక, స్నేహబాంధవ్యాల లోపం వలన;*
*10% శారీరక కారణాల వలన;*

*అందుచేత ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే*

*స్వార్ధం, కోపం, ద్వేషం, శత్రుత్వం, ఆవేశం, పైగా, అసూయ, మొండితనం, బద్ధకం, విచారం, వంటి వ్యతిరేక   భావాలను వదిలించుకోవాలని,* *అలాగే ...*

*కారుణ్యం, త్యాగం, శాంతం, క్షమ, నిస్వార్ధం, స్నేహభావం, సేవాభావం, కృతజ్ఞత, హాస్య ప్రియుత, సంతోషము , సానుకుల దృక్పథం వంటి భావనలు అలవర్చుకోవాలి.*

💟🌳💟🌳💟🌳💟🌳💟🌳💟

🔵 *మొత్తం మీద శరీరంలో వచ్చే సర్వ రోగాలకు మూల కారణాలు తరచి చూస్తే ....*

*50% ఆధ్యాత్మికత లోపంవలన;*
*25% మానసిక కారణాల వలన;*
*15% సామాజిక, స్నేహబాంధవ్యాల లోపం వలన;*
*10% శారీరక కారణాల వలన;*

*అందుచేత ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే*

*స్వార్ధం, కోపం, ద్వేషం, శత్రుత్వం, ఆవేశం, పైగా, అసూయ, మొండితనం, బద్ధకం, విచారం, వంటి వ్యతిరేక   భావాలను వదిలించుకోవాలని,* *అలాగే ...*

*కారుణ్యం, త్యాగం, శాంతం, క్షమ, నిస్వార్ధం, స్నేహభావం, సేవాభావం, కృతజ్ఞత, హాస్య ప్రియుత, సంతోషము , సానుకుల దృక్పథం వంటి భావనలు అలవర్చుకోవాలి.*

💟🌳💟🌳💟🌳💟🌳💟🌳💟

Saturday, November 10, 2018

JEE Main 2019: This two-month strategy will help you nail the exam

JEE Main 2019: This two-month strategy will help you nail the exam

With less than three months left for the first session of JEE Main 2019, here is the two-month strategy to help you prepare efficiently

Written By Rajshekhar Ratrey | New Delhi |Published on: November 8, 2018 4:21:12 pm

NEXT

JEE Main: Making your life a wee bit easier, here is a two-month strategy to ace the exams

RELATED NEWS

Amrita University AEEE admissions 2019: Registration begins; application, exam pattern, dates, and other detailsJEE Main 2019: Ongoing preparation hacks to help you score 220 plusJEE Advanced 2019 to be held on May 19

While November might be a month of festivities for everyone else, but if you are a JEE Main aspirant, it is a crucial time for your future. With less than three months left for the first session of JEE Main 2019, just like you, lakhs of students across India are leaving no stones unturned to secure a seat in prestigious institutes like IITs and NIITs.

ADVERTISEMENT

Your preparation during these final months has a large impact on your final performance. Additionally, factors like your attitude, ability to stay calm under pressure and time-management skill also affect your chances of getting admission to your dream college. Making your life a wee bit easier, here is a two-month strategy to ace the exams:

November 7 – 10

Summarise each chapter: Write down the highlights of each chapter of every subject in a notebook to easily access them whenever you want. Since you won’t have enough time for an in-depth revision one day before the exam, these notes will help you remember the key points.
Create flashcards: Besides this, make a large stack of flashcards containing all important formulae, concepts and diagrams to learn them better.
Clarify your doubts: You can also use e-learning apps to clarify your doubts regarding a particular topic. These digital platforms let you upload a picture of your problem and chat with an expert to solve it. What’s more, through these platforms you can keep a tab on your progress.

ADVERTISEMENT

November 11 – 30

Take mock tests: Once you have gone through your entire syllabus, it’s time to start taking mock tests from reliable sources to get yourself familiar with the exam environment. Apart from offline coaching centres, there are online platforms where you can enrol yourself for mock tests. The JEE Main exam’s question paper is designed to test your aptitude, analytical, logical and reasoning skills. Thus, taking mock tests will not only help you improve your time management skill but also make you aware of the exam pattern.
Work on your weak areas: Writing the test is just a job half done. After the test, make sure to evaluate your paper and find out your mistakes. Work on your weak spots to resolve them well before the actual exam takes place.

December

You are now only a month away from the first sitting of JEE Mains. This means you need to put all your focus on studying.

Make a study plan: It’s better to make a study plan for every day to ensure you are picking up all the loose ends. You may know your strengths and weaknesses, try to allocate an equal amount of time for each subject.

Prepare for online: More importantly, acquaint yourself with the various aspects of online examination as JEE Main is a computer-based exam. While some of you may be used to taking tests on pen and paper, prepare yourself for the computer-based format. You can do this by either visiting practice centres or practising on e-learning apps.

Select the order of your subjects: Since the question paper will have three different sections for each subject, find out which order is preferable for you to get the best results.

Keep revising: Apart from taking online tests, don’t forget to jog your memory by going back to the notes and flashcards you made earlier.

Healthy competition: Some of you may not like to group study in the last month, but being in a competitive setting may have a positive impact on your mindset.

Last-moment preparation

Keep up your routine: Don’t commit the mistake of stressing yourself in the last few days before the exam. Keep a normal study routine and avoid staying up late at night.

Pack your bag in advance: Make sure to keep all the stationery items, a print out of your hall ticket and required identity proof ready.

Keep calm: Having anxiety is quite natural before the night of your exam. Hence, try to keep your calm with motivational videos.

Don’t forget to eat: Have some light food before leaving for the exam hall. Ensure that you drink enough water and stay hydrated.

Having a positive attitude is the main key to achieve success — be it JEE Main or any other examination. Put your soul and mind into studying without thinking much of the results. Even if you fail to achieve your desired scores, don’t lose hope. If not this time, you can always turn the tables in the next session of JEE Main this April.

JEE Main 2019: This two-month strategy will help you nail the exam

With less than three months left for the first session of JEE Main 2019, here is the two-month strategy to help you prepare efficiently

Written By Rajshekhar Ratrey | New Delhi |Published on: November 8, 2018 4:21:12 pm

NEXT

JEE Main: Making your life a wee bit easier, here is a two-month strategy to ace the exams

RELATED NEWS

Amrita University AEEE admissions 2019: Registration begins; application, exam pattern, dates, and other detailsJEE Main 2019: Ongoing preparation hacks to help you score 220 plusJEE Advanced 2019 to be held on May 19

While November might be a month of festivities for everyone else, but if you are a JEE Main aspirant, it is a crucial time for your future. With less than three months left for the first session of JEE Main 2019, just like you, lakhs of students across India are leaving no stones unturned to secure a seat in prestigious institutes like IITs and NIITs.

ADVERTISEMENT

Your preparation during these final months has a large impact on your final performance. Additionally, factors like your attitude, ability to stay calm under pressure and time-management skill also affect your chances of getting admission to your dream college. Making your life a wee bit easier, here is a two-month strategy to ace the exams:

November 7 – 10

Summarise each chapter: Write down the highlights of each chapter of every subject in a notebook to easily access them whenever you want. Since you won’t have enough time for an in-depth revision one day before the exam, these notes will help you remember the key points.
Create flashcards: Besides this, make a large stack of flashcards containing all important formulae, concepts and diagrams to learn them better.
Clarify your doubts: You can also use e-learning apps to clarify your doubts regarding a particular topic. These digital platforms let you upload a picture of your problem and chat with an expert to solve it. What’s more, through these platforms you can keep a tab on your progress.

ADVERTISEMENT

November 11 – 30

Take mock tests: Once you have gone through your entire syllabus, it’s time to start taking mock tests from reliable sources to get yourself familiar with the exam environment. Apart from offline coaching centres, there are online platforms where you can enrol yourself for mock tests. The JEE Main exam’s question paper is designed to test your aptitude, analytical, logical and reasoning skills. Thus, taking mock tests will not only help you improve your time management skill but also make you aware of the exam pattern.
Work on your weak areas: Writing the test is just a job half done. After the test, make sure to evaluate your paper and find out your mistakes. Work on your weak spots to resolve them well before the actual exam takes place.

December

You are now only a month away from the first sitting of JEE Mains. This means you need to put all your focus on studying.

Make a study plan: It’s better to make a study plan for every day to ensure you are picking up all the loose ends. You may know your strengths and weaknesses, try to allocate an equal amount of time for each subject.

Prepare for online: More importantly, acquaint yourself with the various aspects of online examination as JEE Main is a computer-based exam. While some of you may be used to taking tests on pen and paper, prepare yourself for the computer-based format. You can do this by either visiting practice centres or practising on e-learning apps.

Select the order of your subjects: Since the question paper will have three different sections for each subject, find out which order is preferable for you to get the best results.

Keep revising: Apart from taking online tests, don’t forget to jog your memory by going back to the notes and flashcards you made earlier.

Healthy competition: Some of you may not like to group study in the last month, but being in a competitive setting may have a positive impact on your mindset.

Last-moment preparation

Keep up your routine: Don’t commit the mistake of stressing yourself in the last few days before the exam. Keep a normal study routine and avoid staying up late at night.

Pack your bag in advance: Make sure to keep all the stationery items, a print out of your hall ticket and required identity proof ready.

Keep calm: Having anxiety is quite natural before the night of your exam. Hence, try to keep your calm with motivational videos.

Don’t forget to eat: Have some light food before leaving for the exam hall. Ensure that you drink enough water and stay hydrated.

Having a positive attitude is the main key to achieve success — be it JEE Main or any other examination. Put your soul and mind into studying without thinking much of the results. Even if you fail to achieve your desired scores, don’t lose hope. If not this time, you can always turn the tables in the next session of JEE Main this April.

Sunday, November 4, 2018

యావత్తు సృష్టిని.. ఒక్క గంటలో తయారు చేయగల్గిన దేవుడు.. స్త్రీ మూర్తిని తయారు చేయడానికి మాత్రం వారం రోజులు కష్ట పడ్డడంట. ఎందుకో తెలుసుకోవాలంటే.. మనసు పెట్టి చదవాలె మల్ల.

యావత్తు సృష్టిని.. ఒక్క గంటలో తయారు చేయగల్గిన దేవుడు.. స్త్రీ మూర్తిని తయారు చేయడానికి మాత్రం వారం రోజులు కష్ట పడ్డడంట. ఎందుకో తెలుసుకోవాలంటే.. మనసు పెట్టి చదవాలె మల్ల. 👇

మగాడితో సహా సర్వ జీవులను పుట్టించేసిన దేవుడు చివరగా ఒక స్త్రీని సృష్టించడం మొదలుపెట్టాడు.

ఒక రోజూ రెండు రోజులూ కాదు.
ఏకంగా వారంరోజులు తీసుకున్నాడు..స్త్రీ సృష్టికోసం.
మిగిలిన పనులన్నీ మానుకుని..తన నాథుడు స్త్రీ సృష్టికోసం ఇంతగా తలమునకలైపోవడం చూసిన దేవత అడిగింది...
"స్త్రీని సృష్టించడానికి ఎందుకింత సమయం తీసుకున్నారని?".

ఆప్పుడు దేవుడు.. "ఏం చెయ్యను మరి...
ఈ స్త్రీ హృదయంలో ఎన్ని విషయాలు పొదగాల్సి వచ్చిందో తెలుసా...
ఇష్టాయీష్టాలకతీతంగా ఉండాలీ..
సృష్టి. వివక్ష తగదు.
మొండికేసే పిల్లాడిని క్షణాల్లో దారికి తెచ్చుకోవాలి.

చిన్న చిన్న గాయాలు మొదలుకుని ముక్కలయ్యే మనసులవరకూ ఎన్నెన్ని సంఘటనలను ఈ జీవి ఎదుర్కోవాలో తెలుసా...
ఆమె ఎంతమందికి ఓ ఔషధంగా పని చేయాలో తెలుసా...
ఆమెకు ఆరోగ్యం బాగులేకున్నా సరే తనకు తానే సర్దుకుపోవాలి.
అడిగేవారు ఉండరూ ఉండకపోవచ్చు...
రోజుకు పద్దెనిమిది గంటలు పని చేయాలి.
ఇన్ని రకాల పనులు చెయ్యాల్సి వచ్చినా ఆమెకు ఉన్నవి రెండు చేతులే...." అన్నాడు.

"ఏంటీ? ఇన్ని పనులు చేయడానికి ఆమెకు రెండు చేతులేనా?" అని ఆశ్చర్యపోతూ దేవత ఆమెను మెల్లగా తాకింది.
"ఇదేంటీ ఇంత మృదువుగా ఉందే ఈమె దేహం" అని ప్రశ్నించింది.

ఆప్పుడు దేవుడు.."ఆమె శారీరకంగా మృదువుగా మెత్తగా నాజూకుగా ఉండొచ్చు.
కానీ మానసికంగా ఆమె ఎంతో బలవంతురాలు.
అందుకే ఆమె ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కోగలదు. అంతేకాదు,
ఆమె అన్ని భారాలనూ తట్టుకోగలదు.

ఇష్టం,  కష్టం, ప్రేమ, కోపం, తాపం, అంటూ అన్ని భావోద్వేగాలనూ ఆమె చవిచూడాలి.
అవసరమైతే దిగమింగాలి.
కోపమొస్తే నవ్వుతూ వెల్లడించే శక్తి ఆమెకుండాలి.
తనకు న్యాయం అనిపించినప్పుడు అందుకోసం పట్టుపట్టడమూ తెలుసు.
ఇతరుల దగ్గర ఆశించేది ప్రేమానురాగాలను...." అన్నాడు.

"ఓహో. ఈమె ఆలోచించగలదా" అని దేవత అడిగింది.

అప్పుడు దేవుడు.. "ఎందుకాలోచించదు?
అన్ని విషయాలూ ఆలోచించడమే కాకుండా సమస్యలు ఎదురైతే పరిష్కారాలు చెప్పగలదు..." అన్నాడు.

దేవత ఆమె చెక్కిళ్ళను తాకి "ఈ చెక్కిళ్ళు తడిగా ఉన్నాయేంటీ? కన్నీరు కారుస్తోందిగా....ఏంటిది? " అని అడిగింది.

అప్పుడు దేవుడు.. "అదా...కన్నీరది.
ఆ కన్నీటిలో ఆనందమూ ఆవేదనా దుఃఖమూ దిగులూ ఆశ్చర్యమూ భయమూ అంటూ అన్ని రకాల ఉద్వేగానుభూతులూ ఉంటాయి.

ఆ కన్నీటికున్న  శక్తి అనంతం....
పైగా మరో జీవీకి ప్రాణంపోసి పది నెలలూ పొట్టలో మోసే నేర్పు ఆమెకు ఉంది" చెప్పాడు.

దేవత ఆశ్చర్యపోతూ "మీ సృష్టిలో విశిష్టమైనది ఇదే. .." అని చెప్పింది.

అయితే దేవుడు.. "అంతా బాగానే ఉన్నా ఆమెకు తన విలువా శక్తీ తెలిసినా..వాటిని అవసరమైతే తప్ప ప్రయోగించదు.
అప్పటివరకూ తెలియనట్టే ఉంటుంది..."
అవసరమైనప్పుడు..ఆ శక్తి ముందూ.. ఎవరూ నిలబడలేరు..
అని చెప్పి భూమ్మీదకు పంపాడు స్త్రీని...!!👌

ఇదంతా చదువుతుంటే.. మన జీవితంలో జరిగిన ఎన్నో ఘటనలు జ్ఞప్తికి వస్తున్నాయి కదా..
అందుకనే ఏమో స్త్రీని పుడమి తల్లి తో పోల్చారు.. 🙏

యావత్తు సృష్టిని.. ఒక్క గంటలో తయారు చేయగల్గిన దేవుడు.. స్త్రీ మూర్తిని తయారు చేయడానికి మాత్రం వారం రోజులు కష్ట పడ్డడంట. ఎందుకో తెలుసుకోవాలంటే.. మనసు పెట్టి చదవాలె మల్ల. 👇

మగాడితో సహా సర్వ జీవులను పుట్టించేసిన దేవుడు చివరగా ఒక స్త్రీని సృష్టించడం మొదలుపెట్టాడు.

ఒక రోజూ రెండు రోజులూ కాదు.
ఏకంగా వారంరోజులు తీసుకున్నాడు..స్త్రీ సృష్టికోసం.
మిగిలిన పనులన్నీ మానుకుని..తన నాథుడు స్త్రీ సృష్టికోసం ఇంతగా తలమునకలైపోవడం చూసిన దేవత అడిగింది...
"స్త్రీని సృష్టించడానికి ఎందుకింత సమయం తీసుకున్నారని?".

ఆప్పుడు దేవుడు.. "ఏం చెయ్యను మరి...
ఈ స్త్రీ హృదయంలో ఎన్ని విషయాలు పొదగాల్సి వచ్చిందో తెలుసా...
ఇష్టాయీష్టాలకతీతంగా ఉండాలీ..
సృష్టి. వివక్ష తగదు.
మొండికేసే పిల్లాడిని క్షణాల్లో దారికి తెచ్చుకోవాలి.

చిన్న చిన్న గాయాలు మొదలుకుని ముక్కలయ్యే మనసులవరకూ ఎన్నెన్ని సంఘటనలను ఈ జీవి ఎదుర్కోవాలో తెలుసా...
ఆమె ఎంతమందికి ఓ ఔషధంగా పని చేయాలో తెలుసా...
ఆమెకు ఆరోగ్యం బాగులేకున్నా సరే తనకు తానే సర్దుకుపోవాలి.
అడిగేవారు ఉండరూ ఉండకపోవచ్చు...
రోజుకు పద్దెనిమిది గంటలు పని చేయాలి.
ఇన్ని రకాల పనులు చెయ్యాల్సి వచ్చినా ఆమెకు ఉన్నవి రెండు చేతులే...." అన్నాడు.

"ఏంటీ? ఇన్ని పనులు చేయడానికి ఆమెకు రెండు చేతులేనా?" అని ఆశ్చర్యపోతూ దేవత ఆమెను మెల్లగా తాకింది.
"ఇదేంటీ ఇంత మృదువుగా ఉందే ఈమె దేహం" అని ప్రశ్నించింది.

ఆప్పుడు దేవుడు.."ఆమె శారీరకంగా మృదువుగా మెత్తగా నాజూకుగా ఉండొచ్చు.
కానీ మానసికంగా ఆమె ఎంతో బలవంతురాలు.
అందుకే ఆమె ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కోగలదు. అంతేకాదు,
ఆమె అన్ని భారాలనూ తట్టుకోగలదు.

ఇష్టం,  కష్టం, ప్రేమ, కోపం, తాపం, అంటూ అన్ని భావోద్వేగాలనూ ఆమె చవిచూడాలి.
అవసరమైతే దిగమింగాలి.
కోపమొస్తే నవ్వుతూ వెల్లడించే శక్తి ఆమెకుండాలి.
తనకు న్యాయం అనిపించినప్పుడు అందుకోసం పట్టుపట్టడమూ తెలుసు.
ఇతరుల దగ్గర ఆశించేది ప్రేమానురాగాలను...." అన్నాడు.

"ఓహో. ఈమె ఆలోచించగలదా" అని దేవత అడిగింది.

అప్పుడు దేవుడు.. "ఎందుకాలోచించదు?
అన్ని విషయాలూ ఆలోచించడమే కాకుండా సమస్యలు ఎదురైతే పరిష్కారాలు చెప్పగలదు..." అన్నాడు.

దేవత ఆమె చెక్కిళ్ళను తాకి "ఈ చెక్కిళ్ళు తడిగా ఉన్నాయేంటీ? కన్నీరు కారుస్తోందిగా....ఏంటిది? " అని అడిగింది.

అప్పుడు దేవుడు.. "అదా...కన్నీరది.
ఆ కన్నీటిలో ఆనందమూ ఆవేదనా దుఃఖమూ దిగులూ ఆశ్చర్యమూ భయమూ అంటూ అన్ని రకాల ఉద్వేగానుభూతులూ ఉంటాయి.

ఆ కన్నీటికున్న  శక్తి అనంతం....
పైగా మరో జీవీకి ప్రాణంపోసి పది నెలలూ పొట్టలో మోసే నేర్పు ఆమెకు ఉంది" చెప్పాడు.

దేవత ఆశ్చర్యపోతూ "మీ సృష్టిలో విశిష్టమైనది ఇదే. .." అని చెప్పింది.

అయితే దేవుడు.. "అంతా బాగానే ఉన్నా ఆమెకు తన విలువా శక్తీ తెలిసినా..వాటిని అవసరమైతే తప్ప ప్రయోగించదు.
అప్పటివరకూ తెలియనట్టే ఉంటుంది..."
అవసరమైనప్పుడు..ఆ శక్తి ముందూ.. ఎవరూ నిలబడలేరు..
అని చెప్పి భూమ్మీదకు పంపాడు స్త్రీని...!!👌

ఇదంతా చదువుతుంటే.. మన జీవితంలో జరిగిన ఎన్నో ఘటనలు జ్ఞప్తికి వస్తున్నాయి కదా..
అందుకనే ఏమో స్త్రీని పుడమి తల్లి తో పోల్చారు.. 🙏

హ్యుమన్ కంప్యూటర్ గా పేరొందిన శకుంతలాదేవి జయంతి నవంబరు 4. క్లుప్తంగా ఆమె గురించి....

హ్యుమన్ కంప్యూటర్ గా పేరొందిన శకుంతలాదేవి జయంతి నవంబరు 4. క్లుప్తంగా ఆమె గురించి.......

‘‘గణితం లేకుండా మీరేమీ చేయలేరు. మీ చుట్టూ ఉన్నదంతా అంకెలు, సంఖ్యలు, గణితమే.’’
 - శకుంతలా దేవి
 
 గణితమే తన లోకంగా జీవించిన మేధావి శకుంతలాదేవి. గణితంతో మూడేళ్ల వయసులో మొదలైన ఆమె ప్రయాణాన్ని, మరణం మాత్రమే విడదీయగలిగింది. 

శకుంతలాదేవి 1929 నవంబర్ 4న బెంగళూరులోని ఒక సనాతన కన్నడ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించింది. ఆమె తండ్రి పూజారిగా ఉండటానికి ఇష్టపడక సర్కస్ కంపెనీలో చేరారు. వచ్చే ఆదాయం అంతంత మాత్రమే. అలాంటి పరిస్థితులు కూడా శకుంతలాదేవి ప్రతిభకు అడ్డుకట్ట వేయలేకపోయాయి.
 
 ఆమె మూడేళ్ల చిన్నారిగా ఉన్నప్పుడు తండ్రితో పేకాడుతూ ప్రతి ఆటలోనూ గెలిచేది. అంత చిన్నపాప ప్రతీసారీ తనపై గెలవడం తండ్రికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది. తన కూతురు మోసం చేస్తుందేమోనని అనుమానం కలిగించింది. అన్ని జాగ్రత్తలూ తీసుకుని ఆడినా ఆమెదే విజయం. చివరకు.. పేక ముక్కలన్నింటినీ గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్లనే శకుంతల గెలుస్తోందని గుర్తించాడు. ఆమె అద్భుత జ్ఞాపకశక్తిని తమకు జీవికగా ఉపయో గించుకున్నాడు.
 
 ఆమెతో ప్రదర్శనలిప్పిం చాడు. అలా అలా ఆమె ప్రతిభ విశ్వ విద్యాలయాలకు చేరింది. ఆరేళ్ల వయసులో తొలిసారి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మైసూర్‌లో ప్రదర్శన ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు అన్నామలై విశ్వవిద్యాలయంలో ఆ తర్వాత ఉస్మానియా, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయాల్లో బాల మేధావిగా ఆమె పేరు మారుమోగింది.

శకుంతలాదేవికి లెక్కలంటే ఏమాత్రం లెక్కలేదు. ఎంత పెద్ద సమస్యనైనా ఆమె చిటికలో పరిష్కరించేవారు.

తన ప్రతిభను ప్రదర్శించేందుకు ఆమె 1944లో తండ్రి చేయి పట్టుకుని లండన్ చేరుకున్నారు.
 
 అనేక విశ్వవిద్యాలయాల్లో, వివిధ సంస్థల్లో ప్రదర్శనలిచ్చారు. 1950 అక్టోబర్ 5న బీబీసీలో తన గణిత ప్రతిభను ప్రదర్శిం చారు. లెస్లీ మిషెల్ ఇచ్చిన సమస్యను సెకన్లలో పరిష్కరించారు. ఆ సమాధానం తప్పని మిషెల్ అన్నారు. కానీ శకుంతలా దేవి తాను సరైన సమాధానమే చెప్పానని, సరిచూసుకోమని దృఢంగా చెప్పారు. ఆవిడ తిరిగి చూసుకుంటే శకుంతలా దేవి సమాధానమే సరైనదని తేలింది. ఈ వార్త ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించింది. ఆమెకు ‘హ్యూమన్ కంప్యూటర్’ అనే బిరుదు దక్కింది.

శకుంతలా దేవి ప్రతిభకు డల్లాస్‌లోని సదరన్ మెథడిస్ట్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన సంఘటన మరింత అద్దం పడుతుంది. అమెరికాలోని ఈ యూనివర్సిటీవారు శకుంతలా దేవిని ఆహ్వానించారు. ఆమె ప్రతిభను పరీక్షించే పనిలో భాగంగా 201 అంకెలున్న సంఖ్యకు 23వ రూట్ చెప్పమన్నారు.
 
  ఆవిడ 50 సెకన్లలో చెప్పేసింది. కానీ అది నిజమో కాదో తెలుసుకోవడానికి అమెరికన్ బ్యూరో ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ సంస్థలోని యూనివాక్-1101 అడ్వాన్స్‌డ్ కంప్యూటర్‌లో ప్రత్యేక ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సి వచ్చింది.

1980లో లండన్ ఇంపీరియల్ కాలేజీలో ఆమె గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించారు. అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా (బెర్క్‌లీ) సైకాలజీ ప్రొఫెసర్ ఆర్థర్ జెన్సన్ 1988లో శకుంతలాదేవి ఇంటెలిజెన్స్‌ను అధ్యయనం చేశారు. అనేక క్లిష్ట సమస్యలను జెన్సన్ పేపర్‌పై రాసేకంటే అతి తక్కువ సమయంలో ఆమె పరిష్కరించి అతన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు.

1977లో అమెరికాలో ఓ కంప్యూటర్తోశకుంతలా దేవికి పోటీ పెట్టారు. 188132517 అనే సంఖ్యకు మూడో వర్గం కనుక్కోవడంలో ఈ పోటీ పెట్టగా, ఆమె కంప్యూటర్ ను ఓడించేశారు.

ఇక 1980 జూన్ నెలలో 13 అంకెలున్న రెండు సంఖ్యలు తీసుకున్నారు

76,86,36,97,74,870  అనే సంఖ్యతో 24,65,09,97,45,779 అనే సంఖ్యను హెచ్చవేస్తే ఎంత వస్తుందని లండన్ ఇంపీరియల్ కాలేజిలోని కంప్యూటర్ విభాగంలోని ఓ సూపర్ కంప్యూటర్ శకుంతలా దేవిని ప్రశ్నించింది. దానికి ఆమె కేవలం 28 సెకన్లలో సమాధానం ఇచ్చారు.

ఆ సమాధానం.. 18,947,668,177,995,426,462,773,730. ఆ దెబ్బకు గిన్నెస్ రికార్డు ఆమె పాదాక్రాంతమైంది.

యూనివర్సిటీ ఆఫ్
కాలిఫోర్నియాకు  చెందిన మానసిక శాస్త్ర ప్రొఫెసర్ ఆర్థర్ జెన్సెన్ స్వయంగా శకుంతలా దేవి గణిత ప్రతిభను పరిశీలించి అవాక్కయ్యారు.

గత శతాబ్ద కాలంలో ఏ తేదీ చెప్పినా అది ఏ వారం అవుతుందో చిటికెలో ఆమె చెప్పేవారు.

1977లో 201 అంకెలున్న సంఖ్యకు 23వ వర్గం ఎంతో కేవలం 50 సెకండ్లలో చెప్పేశారు.

శకుంతలా దేవి కేవలం గణిత మేధావి మాత్రమే కాదు. మంచి రచయిత కూడా. స్వలింగ సంపర్కంపై భారత దేశంలో తొలి సమగ్ర రచన అయిన ‘ద వరల్డ్ ఆఫ్ హోమోసెక్సువాలిటీ (1977)’ శకుంతలా దేవి రాసిందే. దీనితో పాటు గణితం, జ్యోతిషంపై అనేక పుస్తకాలు రాశారు. ఫన్ విత్ నంబర్స్, ఆస్ట్రాలజీ ఫర్ యు, పజిల్స్ టు పజిల్ యు, మాథెబ్లిట్ లాంటి పుస్తకాలు రాశారు

యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఫిలిప్పైన్స్ 1969లో శకుంతలాదేవికి ‘మోస్ట్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఉమన్ ఆఫ్ ద ఇయర్’ అవార్డు ఇచ్చింది. వాషింగ్టన్ డీసీ 1988లో రామానుజన్ మేథమెటికల్ జీనియస్ అవార్డును ప్రదానం చేసింది.
 
 శకుంతలా దేవి 1980లో మెదక్ నుంచి ఇందిరా గాంధీపై పోటీ చేశారు.

1980లో బెంగళూరుకు చేరి పిల్లల కోసం అనేక శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.

తన 83వ ఏట 2013 ఏప్రిల్ నెలలో గుండె, మూత్రపిండాల సమస్యలతో బెంగళూరులోని ఓ ఆస్పత్రిలో కన్నుమూశారు.
కె కె వి నాయుడు.

హ్యుమన్ కంప్యూటర్ గా పేరొందిన శకుంతలాదేవి జయంతి నవంబరు 4. క్లుప్తంగా ఆమె గురించి.......

‘‘గణితం లేకుండా మీరేమీ చేయలేరు. మీ చుట్టూ ఉన్నదంతా అంకెలు, సంఖ్యలు, గణితమే.’’
 - శకుంతలా దేవి
 
 గణితమే తన లోకంగా జీవించిన మేధావి శకుంతలాదేవి. గణితంతో మూడేళ్ల వయసులో మొదలైన ఆమె ప్రయాణాన్ని, మరణం మాత్రమే విడదీయగలిగింది. 

శకుంతలాదేవి 1929 నవంబర్ 4న బెంగళూరులోని ఒక సనాతన కన్నడ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించింది. ఆమె తండ్రి పూజారిగా ఉండటానికి ఇష్టపడక సర్కస్ కంపెనీలో చేరారు. వచ్చే ఆదాయం అంతంత మాత్రమే. అలాంటి పరిస్థితులు కూడా శకుంతలాదేవి ప్రతిభకు అడ్డుకట్ట వేయలేకపోయాయి.
 
 ఆమె మూడేళ్ల చిన్నారిగా ఉన్నప్పుడు తండ్రితో పేకాడుతూ ప్రతి ఆటలోనూ గెలిచేది. అంత చిన్నపాప ప్రతీసారీ తనపై గెలవడం తండ్రికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది. తన కూతురు మోసం చేస్తుందేమోనని అనుమానం కలిగించింది. అన్ని జాగ్రత్తలూ తీసుకుని ఆడినా ఆమెదే విజయం. చివరకు.. పేక ముక్కలన్నింటినీ గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్లనే శకుంతల గెలుస్తోందని గుర్తించాడు. ఆమె అద్భుత జ్ఞాపకశక్తిని తమకు జీవికగా ఉపయో గించుకున్నాడు.
 
 ఆమెతో ప్రదర్శనలిప్పిం చాడు. అలా అలా ఆమె ప్రతిభ విశ్వ విద్యాలయాలకు చేరింది. ఆరేళ్ల వయసులో తొలిసారి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మైసూర్‌లో ప్రదర్శన ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు అన్నామలై విశ్వవిద్యాలయంలో ఆ తర్వాత ఉస్మానియా, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయాల్లో బాల మేధావిగా ఆమె పేరు మారుమోగింది.

శకుంతలాదేవికి లెక్కలంటే ఏమాత్రం లెక్కలేదు. ఎంత పెద్ద సమస్యనైనా ఆమె చిటికలో పరిష్కరించేవారు.

తన ప్రతిభను ప్రదర్శించేందుకు ఆమె 1944లో తండ్రి చేయి పట్టుకుని లండన్ చేరుకున్నారు.
 
 అనేక విశ్వవిద్యాలయాల్లో, వివిధ సంస్థల్లో ప్రదర్శనలిచ్చారు. 1950 అక్టోబర్ 5న బీబీసీలో తన గణిత ప్రతిభను ప్రదర్శిం చారు. లెస్లీ మిషెల్ ఇచ్చిన సమస్యను సెకన్లలో పరిష్కరించారు. ఆ సమాధానం తప్పని మిషెల్ అన్నారు. కానీ శకుంతలా దేవి తాను సరైన సమాధానమే చెప్పానని, సరిచూసుకోమని దృఢంగా చెప్పారు. ఆవిడ తిరిగి చూసుకుంటే శకుంతలా దేవి సమాధానమే సరైనదని తేలింది. ఈ వార్త ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించింది. ఆమెకు ‘హ్యూమన్ కంప్యూటర్’ అనే బిరుదు దక్కింది.

శకుంతలా దేవి ప్రతిభకు డల్లాస్‌లోని సదరన్ మెథడిస్ట్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన సంఘటన మరింత అద్దం పడుతుంది. అమెరికాలోని ఈ యూనివర్సిటీవారు శకుంతలా దేవిని ఆహ్వానించారు. ఆమె ప్రతిభను పరీక్షించే పనిలో భాగంగా 201 అంకెలున్న సంఖ్యకు 23వ రూట్ చెప్పమన్నారు.
 
  ఆవిడ 50 సెకన్లలో చెప్పేసింది. కానీ అది నిజమో కాదో తెలుసుకోవడానికి అమెరికన్ బ్యూరో ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ సంస్థలోని యూనివాక్-1101 అడ్వాన్స్‌డ్ కంప్యూటర్‌లో ప్రత్యేక ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సి వచ్చింది.

1980లో లండన్ ఇంపీరియల్ కాలేజీలో ఆమె గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించారు. అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా (బెర్క్‌లీ) సైకాలజీ ప్రొఫెసర్ ఆర్థర్ జెన్సన్ 1988లో శకుంతలాదేవి ఇంటెలిజెన్స్‌ను అధ్యయనం చేశారు. అనేక క్లిష్ట సమస్యలను జెన్సన్ పేపర్‌పై రాసేకంటే అతి తక్కువ సమయంలో ఆమె పరిష్కరించి అతన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు.

1977లో అమెరికాలో ఓ కంప్యూటర్తోశకుంతలా దేవికి పోటీ పెట్టారు. 188132517 అనే సంఖ్యకు మూడో వర్గం కనుక్కోవడంలో ఈ పోటీ పెట్టగా, ఆమె కంప్యూటర్ ను ఓడించేశారు.

ఇక 1980 జూన్ నెలలో 13 అంకెలున్న రెండు సంఖ్యలు తీసుకున్నారు

76,86,36,97,74,870  అనే సంఖ్యతో 24,65,09,97,45,779 అనే సంఖ్యను హెచ్చవేస్తే ఎంత వస్తుందని లండన్ ఇంపీరియల్ కాలేజిలోని కంప్యూటర్ విభాగంలోని ఓ సూపర్ కంప్యూటర్ శకుంతలా దేవిని ప్రశ్నించింది. దానికి ఆమె కేవలం 28 సెకన్లలో సమాధానం ఇచ్చారు.

ఆ సమాధానం.. 18,947,668,177,995,426,462,773,730. ఆ దెబ్బకు గిన్నెస్ రికార్డు ఆమె పాదాక్రాంతమైంది.

యూనివర్సిటీ ఆఫ్
కాలిఫోర్నియాకు  చెందిన మానసిక శాస్త్ర ప్రొఫెసర్ ఆర్థర్ జెన్సెన్ స్వయంగా శకుంతలా దేవి గణిత ప్రతిభను పరిశీలించి అవాక్కయ్యారు.

గత శతాబ్ద కాలంలో ఏ తేదీ చెప్పినా అది ఏ వారం అవుతుందో చిటికెలో ఆమె చెప్పేవారు.

1977లో 201 అంకెలున్న సంఖ్యకు 23వ వర్గం ఎంతో కేవలం 50 సెకండ్లలో చెప్పేశారు.

శకుంతలా దేవి కేవలం గణిత మేధావి మాత్రమే కాదు. మంచి రచయిత కూడా. స్వలింగ సంపర్కంపై భారత దేశంలో తొలి సమగ్ర రచన అయిన ‘ద వరల్డ్ ఆఫ్ హోమోసెక్సువాలిటీ (1977)’ శకుంతలా దేవి రాసిందే. దీనితో పాటు గణితం, జ్యోతిషంపై అనేక పుస్తకాలు రాశారు. ఫన్ విత్ నంబర్స్, ఆస్ట్రాలజీ ఫర్ యు, పజిల్స్ టు పజిల్ యు, మాథెబ్లిట్ లాంటి పుస్తకాలు రాశారు

యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఫిలిప్పైన్స్ 1969లో శకుంతలాదేవికి ‘మోస్ట్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఉమన్ ఆఫ్ ద ఇయర్’ అవార్డు ఇచ్చింది. వాషింగ్టన్ డీసీ 1988లో రామానుజన్ మేథమెటికల్ జీనియస్ అవార్డును ప్రదానం చేసింది.
 
 శకుంతలా దేవి 1980లో మెదక్ నుంచి ఇందిరా గాంధీపై పోటీ చేశారు.

1980లో బెంగళూరుకు చేరి పిల్లల కోసం అనేక శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.

తన 83వ ఏట 2013 ఏప్రిల్ నెలలో గుండె, మూత్రపిండాల సమస్యలతో బెంగళూరులోని ఓ ఆస్పత్రిలో కన్నుమూశారు.
కె కె వి నాయుడు.

TSWREIS LATEST UPDATES

TSWREIS E- TOOL
TS PRC2015

NOTIFICATIONS

WWW.TSWRTUGANESH.IN

Top