Sunday, April 15, 2018

స్థలాలు లేదా ఇల్లు కొని లేదా అమ్మినప్పుడు Brokers, Banks నమ్మకంగా మన పక్కనే ఉండే వాళ్ళు చేసే మోసాలు. చాలా మంది తెలియక మోసపోతూ ఉంటారు వారికోసం ఇది. (కొంతమంది మాత్రమే)

స్థలాలు లేదా ఇల్లు కొని లేదా అమ్మినప్పుడు Brokers, Banks నమ్మకంగా మన పక్కనే ఉండే వాళ్ళు చేసే మోసాలు. చాలా మంది తెలియక మోసపోతూ ఉంటారు వారికోసం ఇది. (కొంతమంది మాత్రమే)

ముందుగా Brokers చేసే మోసాలు
1) Brokers స్థలం కొనేటప్పుడు తప్పుడు వివరాలు ఇస్తారు. 100% వాళ్ళ మాటలు నమ్మవద్దు. సంపాదించడం చేతకాని వాళ్ళు ఇలాంటి తప్పుడు మాటలు చెప్పి సంపాదిస్తారు. ఎంగిలి మెతుకులు కోసం ఆశ పడే వారు ( కొంత మంది కి మాత్రమే)

2) 2% broker commision తీసుకుంటారు. బేరం మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కువ brokers వస్తారు. మనలని రెచ్చగొట్టి ఎక్కువ రేట్ కి కొనే విధముగా చేస్తారు.

3) నిజ యజమానిని తీసుకురాకుండా నకిలీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి బేరం చేస్తారు.

4) ఆస్తి ఎవరి పేరు మీద ఉందో తెలుసుకోవాలి అంటే registration office లో EC  తెస్తే తెలుస్తుంది. 300 అవుతుంది ECకి.

5) కొనే ముందు original sale deed (Original document) లో ఉండే యజమాని photo చూడండి. అన్ని links documents history చూడాలి.

6) ఎట్టి పరిస్థితుల్లో Sale agreement ( contract) min 3months ఉండేలా చూడండి. మీ దగ్గర డబ్బు ఉన్నా 3Months తక్కువ వెయ్యవద్దు. ఈరోజు ఏమి జరుగుతుందో తెలియదు. Agreement amount 5-10% కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వవద్దు. Agrement cancel చేస్తే తిరిగి ఇవ్వకుండా బాగా తిప్పుకుంటారు.

7) మీ సొంత మనుషులు, మీ స్నేహితులు చెప్పే మాటలు నమ్మవద్దు. వల్లే commission కోసం కకృతి పడతారు.

8.) A, B brokers ఉన్నారు అనుకుందాం. A broker నీకు తెలుసు, వీడు B broker దగ్గరకి బేరం కోసం తీసుకొని వెళ్తాడు. యజమాని B broker కి agrement వేసాడు అని అబద్ధం చెపుతారు. స్థలం రేట్ 1Lakh అనుకుందాం, స్థలం యజమానికి తో ఈ brokers  1Lakh కన్నా ఎక్కువ వస్తే మేము తీసుకుంటాము అని deal చేసుకుంటారు. అప్పుడు B broker 1,10,000 కి కొనే వారి దగ్గర బేరం కుదుర్చుకుంటాడు.

9) ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బేరం మాట్లాడే తప్పుడు నిజమైన యజమానితోనే మాట్లాడండి. ఈ brokers యజమాని busy గా ఉన్నాడు, వేరే దేశాలలో ఉన్నాడు అని అబద్దాలు చెపుతారు. కనీసం video call లో ఇన మాట్లాడండి. యజమాని ఏదయినా ID proof చూపించమనాలి.

10) మీరు కొనే స్థలం , వాటి డాకుమెంట్స్ address నిజమో కాదో తెలుసుకోండి. ఎక్కడో ఉన్న స్థలం డాకుమెంట్స్ తో  మంచి area లో ఉన్న స్థలం చూపించి మోసం చేస్తారు.
మీరు అనుకున్న స్థలం orginal స్థలాలు వేరుగా ఉంటాయి.

11) original స్థలం size, document స్థలం size లో తేడాలు ఉంటాయి.

Documents required for Property
1) Main Owner Sale Deed document original, ఒరిజినల్ పేపర్స్ మీద stamp చూడాలి.
2) All Linked Documents
3)  అన్ని డాకుమెంట్స్ లో కొనేవారు, అమ్మేవారు ఒక్కరు కాకపోతే అమ్మేవాడి Family tree certificate ( తండ్రి చనిపోతే పిల్లలు స్థలం ఆమ్మితె లేదా వరాసత్వముగా వచ్చే ఆస్తి ఐతే)
4) Documents front page లో ఏదయినా court seal, sign ఉంటే property మీద case ఉన్నది అని అర్థం.
5) EC - Encumbrance certificate (EC)
6) Mother deed certificate
7) RTC - Record of Rights, Tenancy and Crops (For Agriculture Land)
8.) Survey Sketch
9) Layout Approval
10) Katha Certificate
11) DC Conversion certificate ( agriculture to Non-Agriculture land conversion)
12) Property Tax Certificate
13) SC, ST సోదరులకు ప్రభుత్వామ్ ఉచితముగా స్థలాలు ఇచ్చినది. అటువంటి స్థలాలు కొన్న మళ్ళీ వారికే వెళ్తాయి, రిజిస్ట్రేషన్ చెల్లదు.
14) పేద వారికి ప్రభుత్వామ్ ఉచితముగా స్థలాలు ఇచ్చినది, అటువంటి స్థలాలు కొనకూడదు.

15) మనతో మంచిగా నటిస్తూ మనం అనుకునే మాటలని brokers చెప్తూ commission తీసుకుంటారు. వాళ్ళతో జాగ్రత్త.

16) స్థలం కాగితాల copys ఎట్టి పరిస్థితులలో ఎవరికి ఇవ్వకండి. ఆ copy paper ఇతరుల దగ్గర ఉండటం వల్ల మనకి చెడు చేసే అవకాశం ఎక్కువ.

17) ఇల్లు కట్టి ఉంటే building Plan approval ఉండాలి.

18)Agrement రోజు, Registration ముందు రోజు  EC తీయండి. కొంత మంది వేరే వాళ్ళకి అమ్మి మన దగ్గర Agrement వేస్తారు. EC లో స్థల యజమాని ఎవరో , ఎప్పుడు కొన్నారు, ఎవరి దగ్గర కొన్నారు ఉంటాయి.

19) ఆ ల్యాండ్ పైన ఎమైనా విద్యుత్ lines ఉన్నాయా, ల్యాండ్ క్రింద ఎమైనా underground drainage ఉన్నదా.  Land govt ప్రజా అవసరాలకు తీసుకుంటున్న కోనకూడదు.

20) ఇప్పుడు Online Registration process ఉన్నది. 15Years back online లేదు ఆ time లో ఒకే property ని ఎక్కువ మంది పేరుతో రిజిస్టర్ చేశారు మోసం చేసి.

...Loan తీసుకొనే అప్పుడు వాళ్ళు చేసే మోసాలు.......

1) ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ Broker లేదా  యజమాని Refer చేసిన బ్యాంక్ లో Loan తీసుకోవద్దు. వాళ్ళు బ్యాంక్ వాడికి కమిషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి అనుకూలంగా మార్చుకునే అవకాశం ఉన్నది.

2) బ్యాంక్ Loan రావాలి అంటే పైన చెప్పిన documents compulsary ఉండాలి. అవి లేకుండా బ్యాంక్ loan ఇవ్వదు.

3) బ్యాంక్ loan 70% నుంచి 80% వరకు ఇస్తారు. అది కూడా మీరు Registration Document లో చూపించిన Property value లో. Property government value 5Lak అనుకోండి. Actual market price 30Lak అనుకోండి. మీకు loan 15Lak కావాలి అనుకోండి. అప్పుడు మీరు registration document లో 20L చూపించి Register చేసుకోవాలి. మీకు 20L లో 75% అంటే 15L బ్యాంక్ లోన్ ఇష్టది.

4) మీరు 20Lks registration document లో చూపిస్తే మీకు registration charges పెరుగుతాయి. స్థల యజమానికి TAX పడుతుంది. INDEX based Tax యజమాని Govt కి కట్టాలి.  అందువల్ల యజమాని ఒప్పుకొడు.

5) బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు processing fee ఉంటది min 10,000. 1.5%  loan amount లో Insurance తీసుకోవాలి . కొన్ని Banks (DHFL)  5% కన్నా ఎక్కువ insurance charge చేస్తాయి మనకి తెలియకుండా Enable చేస్తారు. Mortage(తాకట్టు) registration బదులు 0.3% value లో Revenue stamp మీద లోన్ agrement వేస్తే సరిపోతుంది.

6) Registration అప్పుడు Bank agent వచ్చి check యజమానికి ఇచ్చి, అన్ని Original documents తీసుకొనిపోతారు. అందువల్ల వాటి zerox తీసుకోండి.

7) పైన చెప్పిన process బ్యాంక్ లో చేసేది. అవి అవసరం లేదు మేము Loan ఇప్పిస్తాము , Sale agreement వేసుకొండి అని బ్యాంక్స్ / మీడియేటర్స్ చెపుతారు. 1Week లో Loan process complete అవుతుంది అని చెపుతారు.  Agreement వేసుకొని వెళ్లిన తరువాత చుక్కలు చూపిస్తారు.

8) బ్యాంక్ లోన్ process min 20days పడుతుంది. బ్యాంక్ వెదవలు చెప్పే మాటలు నమ్మి  sale agrement తక్కువ రోజుల్లో వేసుకోవద్దు. Min 3months agreement వేసుకోవాలి.

9) personal loan తీసుకుంటే Processing fee ఉంటది, Insurance optional.  ముందే Insurance వద్దు అని చెప్పాలి

స్థలాలు లేదా ఇల్లు కొని లేదా అమ్మినప్పుడు Brokers, Banks నమ్మకంగా మన పక్కనే ఉండే వాళ్ళు చేసే మోసాలు. చాలా మంది తెలియక మోసపోతూ ఉంటారు వారికోసం ఇది. (కొంతమంది మాత్రమే)

ముందుగా Brokers చేసే మోసాలు
1) Brokers స్థలం కొనేటప్పుడు తప్పుడు వివరాలు ఇస్తారు. 100% వాళ్ళ మాటలు నమ్మవద్దు. సంపాదించడం చేతకాని వాళ్ళు ఇలాంటి తప్పుడు మాటలు చెప్పి సంపాదిస్తారు. ఎంగిలి మెతుకులు కోసం ఆశ పడే వారు ( కొంత మంది కి మాత్రమే)

2) 2% broker commision తీసుకుంటారు. బేరం మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కువ brokers వస్తారు. మనలని రెచ్చగొట్టి ఎక్కువ రేట్ కి కొనే విధముగా చేస్తారు.

3) నిజ యజమానిని తీసుకురాకుండా నకిలీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి బేరం చేస్తారు.

4) ఆస్తి ఎవరి పేరు మీద ఉందో తెలుసుకోవాలి అంటే registration office లో EC  తెస్తే తెలుస్తుంది. 300 అవుతుంది ECకి.

5) కొనే ముందు original sale deed (Original document) లో ఉండే యజమాని photo చూడండి. అన్ని links documents history చూడాలి.

6) ఎట్టి పరిస్థితుల్లో Sale agreement ( contract) min 3months ఉండేలా చూడండి. మీ దగ్గర డబ్బు ఉన్నా 3Months తక్కువ వెయ్యవద్దు. ఈరోజు ఏమి జరుగుతుందో తెలియదు. Agreement amount 5-10% కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వవద్దు. Agrement cancel చేస్తే తిరిగి ఇవ్వకుండా బాగా తిప్పుకుంటారు.

7) మీ సొంత మనుషులు, మీ స్నేహితులు చెప్పే మాటలు నమ్మవద్దు. వల్లే commission కోసం కకృతి పడతారు.

8.) A, B brokers ఉన్నారు అనుకుందాం. A broker నీకు తెలుసు, వీడు B broker దగ్గరకి బేరం కోసం తీసుకొని వెళ్తాడు. యజమాని B broker కి agrement వేసాడు అని అబద్ధం చెపుతారు. స్థలం రేట్ 1Lakh అనుకుందాం, స్థలం యజమానికి తో ఈ brokers  1Lakh కన్నా ఎక్కువ వస్తే మేము తీసుకుంటాము అని deal చేసుకుంటారు. అప్పుడు B broker 1,10,000 కి కొనే వారి దగ్గర బేరం కుదుర్చుకుంటాడు.

9) ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బేరం మాట్లాడే తప్పుడు నిజమైన యజమానితోనే మాట్లాడండి. ఈ brokers యజమాని busy గా ఉన్నాడు, వేరే దేశాలలో ఉన్నాడు అని అబద్దాలు చెపుతారు. కనీసం video call లో ఇన మాట్లాడండి. యజమాని ఏదయినా ID proof చూపించమనాలి.

10) మీరు కొనే స్థలం , వాటి డాకుమెంట్స్ address నిజమో కాదో తెలుసుకోండి. ఎక్కడో ఉన్న స్థలం డాకుమెంట్స్ తో  మంచి area లో ఉన్న స్థలం చూపించి మోసం చేస్తారు.
మీరు అనుకున్న స్థలం orginal స్థలాలు వేరుగా ఉంటాయి.

11) original స్థలం size, document స్థలం size లో తేడాలు ఉంటాయి.

Documents required for Property
1) Main Owner Sale Deed document original, ఒరిజినల్ పేపర్స్ మీద stamp చూడాలి.
2) All Linked Documents
3)  అన్ని డాకుమెంట్స్ లో కొనేవారు, అమ్మేవారు ఒక్కరు కాకపోతే అమ్మేవాడి Family tree certificate ( తండ్రి చనిపోతే పిల్లలు స్థలం ఆమ్మితె లేదా వరాసత్వముగా వచ్చే ఆస్తి ఐతే)
4) Documents front page లో ఏదయినా court seal, sign ఉంటే property మీద case ఉన్నది అని అర్థం.
5) EC - Encumbrance certificate (EC)
6) Mother deed certificate
7) RTC - Record of Rights, Tenancy and Crops (For Agriculture Land)
8.) Survey Sketch
9) Layout Approval
10) Katha Certificate
11) DC Conversion certificate ( agriculture to Non-Agriculture land conversion)
12) Property Tax Certificate
13) SC, ST సోదరులకు ప్రభుత్వామ్ ఉచితముగా స్థలాలు ఇచ్చినది. అటువంటి స్థలాలు కొన్న మళ్ళీ వారికే వెళ్తాయి, రిజిస్ట్రేషన్ చెల్లదు.
14) పేద వారికి ప్రభుత్వామ్ ఉచితముగా స్థలాలు ఇచ్చినది, అటువంటి స్థలాలు కొనకూడదు.

15) మనతో మంచిగా నటిస్తూ మనం అనుకునే మాటలని brokers చెప్తూ commission తీసుకుంటారు. వాళ్ళతో జాగ్రత్త.

16) స్థలం కాగితాల copys ఎట్టి పరిస్థితులలో ఎవరికి ఇవ్వకండి. ఆ copy paper ఇతరుల దగ్గర ఉండటం వల్ల మనకి చెడు చేసే అవకాశం ఎక్కువ.

17) ఇల్లు కట్టి ఉంటే building Plan approval ఉండాలి.

18)Agrement రోజు, Registration ముందు రోజు  EC తీయండి. కొంత మంది వేరే వాళ్ళకి అమ్మి మన దగ్గర Agrement వేస్తారు. EC లో స్థల యజమాని ఎవరో , ఎప్పుడు కొన్నారు, ఎవరి దగ్గర కొన్నారు ఉంటాయి.

19) ఆ ల్యాండ్ పైన ఎమైనా విద్యుత్ lines ఉన్నాయా, ల్యాండ్ క్రింద ఎమైనా underground drainage ఉన్నదా.  Land govt ప్రజా అవసరాలకు తీసుకుంటున్న కోనకూడదు.

20) ఇప్పుడు Online Registration process ఉన్నది. 15Years back online లేదు ఆ time లో ఒకే property ని ఎక్కువ మంది పేరుతో రిజిస్టర్ చేశారు మోసం చేసి.

...Loan తీసుకొనే అప్పుడు వాళ్ళు చేసే మోసాలు.......

1) ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ Broker లేదా  యజమాని Refer చేసిన బ్యాంక్ లో Loan తీసుకోవద్దు. వాళ్ళు బ్యాంక్ వాడికి కమిషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి అనుకూలంగా మార్చుకునే అవకాశం ఉన్నది.

2) బ్యాంక్ Loan రావాలి అంటే పైన చెప్పిన documents compulsary ఉండాలి. అవి లేకుండా బ్యాంక్ loan ఇవ్వదు.

3) బ్యాంక్ loan 70% నుంచి 80% వరకు ఇస్తారు. అది కూడా మీరు Registration Document లో చూపించిన Property value లో. Property government value 5Lak అనుకోండి. Actual market price 30Lak అనుకోండి. మీకు loan 15Lak కావాలి అనుకోండి. అప్పుడు మీరు registration document లో 20L చూపించి Register చేసుకోవాలి. మీకు 20L లో 75% అంటే 15L బ్యాంక్ లోన్ ఇష్టది.

4) మీరు 20Lks registration document లో చూపిస్తే మీకు registration charges పెరుగుతాయి. స్థల యజమానికి TAX పడుతుంది. INDEX based Tax యజమాని Govt కి కట్టాలి.  అందువల్ల యజమాని ఒప్పుకొడు.

5) బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు processing fee ఉంటది min 10,000. 1.5%  loan amount లో Insurance తీసుకోవాలి . కొన్ని Banks (DHFL)  5% కన్నా ఎక్కువ insurance charge చేస్తాయి మనకి తెలియకుండా Enable చేస్తారు. Mortage(తాకట్టు) registration బదులు 0.3% value లో Revenue stamp మీద లోన్ agrement వేస్తే సరిపోతుంది.

6) Registration అప్పుడు Bank agent వచ్చి check యజమానికి ఇచ్చి, అన్ని Original documents తీసుకొనిపోతారు. అందువల్ల వాటి zerox తీసుకోండి.

7) పైన చెప్పిన process బ్యాంక్ లో చేసేది. అవి అవసరం లేదు మేము Loan ఇప్పిస్తాము , Sale agreement వేసుకొండి అని బ్యాంక్స్ / మీడియేటర్స్ చెపుతారు. 1Week లో Loan process complete అవుతుంది అని చెపుతారు.  Agreement వేసుకొని వెళ్లిన తరువాత చుక్కలు చూపిస్తారు.

8) బ్యాంక్ లోన్ process min 20days పడుతుంది. బ్యాంక్ వెదవలు చెప్పే మాటలు నమ్మి  sale agrement తక్కువ రోజుల్లో వేసుకోవద్దు. Min 3months agreement వేసుకోవాలి.

9) personal loan తీసుకుంటే Processing fee ఉంటది, Insurance optional.  ముందే Insurance వద్దు అని చెప్పాలి

Tuesday, April 3, 2018

ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి పెన్షన్ ఎందుకివ్వాలి ??*

🔮  *TSCPSEU*🔮

------------------------------------------------------
*_ఏప్రిల్15,జన జాతర, ఎక్సిబిషన్ గ్రౌండ్స్, హైదరాబాద్_*
_సీపీయస్ ఉద్యోగ,ఉపాధ్యాయ కుటుంభ సభ్యులచే_
------------------------------------------------------
*ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి పెన్షన్ ఎందుకివ్వాలి ??*

           ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి  సర్వీసు లో ఉండగా కేవలం జీతం మీదే  ఆధారపడి బ్రతకాలి .   పదవిలో ఉండగా తాను గాని, కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఏ విధమైన వ్యాపారాలు కానీ ఇతర డబ్బు సంపాదించే వ్యవహారాలు చేయకూడదు. ఆస్తులు సమకూర్చుకోకూడదు. 5,000 రూపాయల పైబడి వస్తువులను ,ఆస్తులను కొన్నా , ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవాలి. ఒక ఉద్యోగి తన జీవితంలో అనుకోని కారణాల వలన మరణించినా లేదా పదవీ విరమణ అనంతరం తనకు ,తన పైన ఆధారపడిన కుటుంబానికి సామాజిక ,ఆర్థిక భద్రత కొరకు ,వృద్దాప్యంలో సమాజంలో గౌరవంగా బ్రతకడానికి అప్పటివరకు వచ్చిన జీతo ఆగిపోతుంది.

🔮  *TSCPSEU*🔮
             
*పెన్షన్ గురించి సుప్రీంకోర్టు ఏమని తీర్పు ఇచ్చింది ??*   
         1952 సం!!రం లో , సుప్రీంకోర్టు లో జరిగిన DS నటారా vs govt of india మధ్య జరిగిన పెన్షన్ కేసులో   ఇలా తీర్పు ఇచ్చింది. భారతరాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 11, 14,16 ప్రకారం పెన్షన్ అనేది ఉద్యోగి యొక్క ప్రాథమిక హక్కని, మూడు దశాబ్దాలుపైగా ప్రభుత్వానికి సేవలు చేసిన ఉద్యోగికి ఇచ్చే విలువగా చూడాలని,అది ఉద్యోగికి ఇచ్చే కాంపెన్షషన్ కాదని ,ఉద్యోగికి ఆర్థికంగా సామాజికంగా  భద్రతను కల్పించే బాధ్యత పూర్తిగా ప్రభుత్వానిదేనని స్పష్టంగా  చెప్పటం జరిగింది.

🔮  *TSCPSEU*🔮
        
*పాత పెన్షన్ విధానం స్థానంలో నూతన పెన్షన్ విధానo(CPS)ఎందుకు వచ్చింది. ???*

         భారతీయుల సగటు జీవితకాలం పెరిగినందున పెన్షనర్లకు పెన్షన్ చెల్లించడం కష్టమై ఆర్థిక వ్యవస్థపైభారం పడుతుందని పెన్షన్ విధానాన్ని సంస్కరించి ప్రైవేటీకరించాలని , అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ భారత ప్రభుత్వానికి (IMF) సూచించింది. దానికనుగుణంగా అప్పటి NDA ప్రభుత్వం, 2001-02 సంవత్సర౦ పెన్షన్ విధా నంలో మార్పు చేయడానికి బి.కె. భట్టాచార్య నేతృత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కమిటీ వేసింది.  కమిటీ ప్రతిపాదనలను తేదీ 23.08.2003 రోజున ఆమోదించారు,  డిసెంబర్ 2003 లో PFRDA బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించడం జరిగింది.

🔮  *TSCPSEU*🔮

*CPS ఎలావుంటుంది.??*
     నూతన పెన్షన్ ప్రకారం Basic,DA పైపది శాతం గా వాటా కట్చేసి అంతే మొత్తానికి సమానమైన వాటాను ప్రభుత్వం  CPS ఖాతాలో నిధిగా జమ చేస్తుంది.  ఈనిధిని షేర్ మార్కెట్ లో ఫండ్ మేనేజర్లు ద్వారా నేషనల్ సెక్యూరిటీ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్  (NSDL )ద్వారా పెట్టుబడి పెడతారు.

🔮  *TSCPSEU*🔮

*NSDL నిర్వహణ-పనితీరు ఎలా ఉంది ??*
     మొదట్లో సిపిఎస్ ఖాతా నిర్వహణకుఉద్యోగి ట్రెజరీ ఐడీ పై నిధిని జమ చేసేవారు. కానీ 2009 తర్వాత సెంట్రల్ రికార్డింగ్ కీపింగ్ ఏజెన్సీ (CRA) మరియు  NSDL  రూపొందించిన పర్మినెంట్ రిటైర్మెంట్ ఎక్కౌంట్  నెంబర్ PRAN ప్రాన్ ఖాతాలోనిధిని జమ చేయటం జరుగుతుంది.

🔮  *TSCPSEU*🔮

*CPS ద్వారా జీతంలో కట్ చేసిన మొతాన్ని ఏంచేస్తారు ??*
      NSDL లో SBI కిచెందిన 15 రకాల,LIC కి చెందిన 10రకాలు,HDFC, ICICI, వంటి వివిధ రకాల మ్యూచవల్ ఫండ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఉద్యోగి సర్వీసులో ఉన్నంత కాలం వసూలైన డబ్బును ప్రభుత్వం వివిధ రకాల మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు పెడుతూదానిపై వచ్చే లాభనష్టాలు ఆధారంగా ఉద్యోగస్థులకు పింఛన్ ని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది.

🔮  *TSCPSEU*🔮

*NSDLలోపాలు ఏమిటి ??*
1) దరఖాస్తు చేసిన  వారికి PRAN కార్డ్ సకాలంలో రాకపోవటం
2) ఉద్యోగుల సంప్రదింపులకు అందుబాటులో లేకపోవటం
3) ఖాతాదారుల వివరాలను మార్పు చేయకపోవటం
4) ప్రభుత్వo,ఉద్యోగి  యొక్క మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ను నెల నెలా ఉద్యోగ ఖాతాలో సరిగా జమ చేయకపోవడం
5)  ఖాతాలో జమ అయ్యే మొత్తంలో అధిక  తేడాలు ఉండటం
6) తమ తమ ఖాతాలో నిధులు సరిగ్గా జమకావడం లేదని ఎన్నిసార్లుఫిర్యాదు చేసినా తిరిగిమళ్లీ జమ చేయలేకపోవడం
7) చనిపోయిన ఉద్యోగ కుటుంబాలకు వారి ఖాతాలో ఉన్న నిధిని సకాలంలో ఆదించలేకపోవడం
8) స్థానికంగా కార్యాలయాలు లేకపోవడం
9) దాదాపు 530కోట్ల రూ,ఉద్యోగుల సొమ్ము మాయం కావడం
10)  సిపిఎస్  కార్యాలయాలు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం లలో మాత్రమే ఉన్నాయి.

🔮  *TSCPSEU*🔮
        
*CPS విధానాన్ని రద్దు చేయాల్సింది రాష్ట్రమా ??  కేంద్రమా ??*

      CPS విధానాన్ని  రద్దు చేయాల్సింది  ముమ్మాటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే!!  పాత పెన్షన్ అమలు చేయడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే  నిర్ణయం తీసుకోవాలని విధానంలో కొనసాగాలన్న స్వేచ్ఛ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలదేనని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఏనాడో స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. పశ్చిమబెంగాల్ త్రిపుర రాష్ట్రాల్లో ఈ నాటికీ కూడా పాత పెన్షన్ విధానమే కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం తమిళనాడు, కేరళ, ఇతర 4,5 రాష్ట్రాలు పాత పెన్షన్ విధాన పునరుద్ధరణకు కమిటీలు వేసి అధ్యయనం చేస్తున్నాయి

🔮  *TSCPSEU*🔮

*సిపిఎస్ విధానం లోని నష్టాలు ??*  

 
1. ఉద్యోగి పెన్షన్ కు ప్రభుత్వం  ఎటువంటి గ్యారంటీ కానీ హామీ గానీ బాధ్యత తీసుకోదు                
2. ఉద్యోగి మూలవేతనం +కరువు భత్యం  పై పది శాతం నగదు ను కత్తిరిస్తుంది.
3.  షేర్ మార్కెట్  జూదంపై ఆధారపడటం. 
4. గ్రాట్యూటీ లేదు.    
5 . ఫ్యామిలీ పెన్షన్ లేదు.
6. పెన్షన్ నిధి పై పది శాతం పన్ను ఉంటుంది.               
7. కమ్యుటేషన్ ప్రస్తావన లేదు (OPS లో40% కమ్యూటేషన్) .                       
8. విరమణ అనంతరం హెల్త్ కార్డ్ సదుపాయం లేదు .        
9. అత్యవసర లోఆదుకునే GPF లొన్ వంటి  సదుపాయం లేదు.             
10. పదవీ విరమణ సమయంలో  60%పోను,మిగిలిన 40శాతం నిధిని మళ్లీ షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడం, ఆ రోజు ఉన్న మార్కెట్ పై పెన్షన్ని నిర్ధారించడం,ఒకవేళ మార్కెట్లో నష్టాలు వస్తే పెన్షన్ అమాంతం పడిపోవడం.              
11. (DA డీర్ నెస్ అలెవెన్స్ )  కరువు భత్యం  సదుపాయం లేకపోవడం.
12. PRC లలో పెరుగుదల లేకపోవడం.
13. PFRDAచట్టంలో లోని సెక్షన్ 12, సబ్సెక్షన్ 4,5 ప్రకారం 2004సం,, కంటే ముందు ఉద్యోగంలో చేరిన వారి కి కూడా నూతన పెన్షన్ విధానాన్ని విస్తరించే ప్రమాదం పొంచి ఉండటం.
14. పాత పెన్షన్ విధానంలోఉద్యోగి మరణించిన ఒక్కరోజులోనే అతనికి సంబంధించిన అన్ని బెన్ఫిట్స్ క్లైమ్ ఆవుతయీ. కానీ సిపిఎస్ విధానం అసలు క్లైం చేసుకునే విధానం తెలుసుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది వీటిపై ఉద్యోగస్తులకు కూడా పూర్తి అవగాహన లేదు.ఉద్యోగికి సంబంధించిన అన్ని బెన్ ఫిట్స్ రావడానికి దాదాపు2-3సంవత్సరాలు పడుతుంది.
15) ఖాతా నిర్వహణకు చార్జెస్ వర్తిస్తాయి.. పాత పెన్షన్ లో  ఎటువంటి చార్జెస్ ఉండవు.

🔮  *TSCPSEU*🔮

*CPS పెన్షన్ చెల్లింపులు ఎలా ఉంటాయి. ??*
1) స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ సమయంలో...
ఉద్యోగి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ పొందినప్పుడు తన ఖాతాలో ఉన్న మొత్తంలో ఇరవై శాతం నిధిని చెల్లిస్తారు. మిగతాఎనభై శాతం ను నెలవారీ పెన్షన్గా ఇవ్వడానికి వివిధ రకాల పథకాలలో పెట్టుబడి పెడతారు.   
2) సాధారణ పదవీ విరమణ సందర్భంలో...
ఉద్యోగి సాధారణ పద విరమణ పొందినప్పుడు తన ఖాతాలో ఉన్న మొత్తంలోఅరవై శాతం నిధిని చెల్లిస్తారు మిగతా నలభై శాతం లో వివిధ రకాలపథకాల్లో పెట్టుబడి పెట్టి పెన్షన్ అందజేస్తారు.
3) అకాల మరణం చెందినపుడు.....
ఉద్యోగి ఖాతాలో ఉన్న 100% నామినీకి చెల్లిస్తారు.

🔮 *TSCPSEU*🔮

🔮  *TSCPSEU*🔮

------------------------------------------------------
*_ఏప్రిల్15,జన జాతర, ఎక్సిబిషన్ గ్రౌండ్స్, హైదరాబాద్_*
_సీపీయస్ ఉద్యోగ,ఉపాధ్యాయ కుటుంభ సభ్యులచే_
------------------------------------------------------
*ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి పెన్షన్ ఎందుకివ్వాలి ??*

           ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి  సర్వీసు లో ఉండగా కేవలం జీతం మీదే  ఆధారపడి బ్రతకాలి .   పదవిలో ఉండగా తాను గాని, కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఏ విధమైన వ్యాపారాలు కానీ ఇతర డబ్బు సంపాదించే వ్యవహారాలు చేయకూడదు. ఆస్తులు సమకూర్చుకోకూడదు. 5,000 రూపాయల పైబడి వస్తువులను ,ఆస్తులను కొన్నా , ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవాలి. ఒక ఉద్యోగి తన జీవితంలో అనుకోని కారణాల వలన మరణించినా లేదా పదవీ విరమణ అనంతరం తనకు ,తన పైన ఆధారపడిన కుటుంబానికి సామాజిక ,ఆర్థిక భద్రత కొరకు ,వృద్దాప్యంలో సమాజంలో గౌరవంగా బ్రతకడానికి అప్పటివరకు వచ్చిన జీతo ఆగిపోతుంది.

🔮  *TSCPSEU*🔮
             
*పెన్షన్ గురించి సుప్రీంకోర్టు ఏమని తీర్పు ఇచ్చింది ??*   
         1952 సం!!రం లో , సుప్రీంకోర్టు లో జరిగిన DS నటారా vs govt of india మధ్య జరిగిన పెన్షన్ కేసులో   ఇలా తీర్పు ఇచ్చింది. భారతరాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 11, 14,16 ప్రకారం పెన్షన్ అనేది ఉద్యోగి యొక్క ప్రాథమిక హక్కని, మూడు దశాబ్దాలుపైగా ప్రభుత్వానికి సేవలు చేసిన ఉద్యోగికి ఇచ్చే విలువగా చూడాలని,అది ఉద్యోగికి ఇచ్చే కాంపెన్షషన్ కాదని ,ఉద్యోగికి ఆర్థికంగా సామాజికంగా  భద్రతను కల్పించే బాధ్యత పూర్తిగా ప్రభుత్వానిదేనని స్పష్టంగా  చెప్పటం జరిగింది.

🔮  *TSCPSEU*🔮
        
*పాత పెన్షన్ విధానం స్థానంలో నూతన పెన్షన్ విధానo(CPS)ఎందుకు వచ్చింది. ???*

         భారతీయుల సగటు జీవితకాలం పెరిగినందున పెన్షనర్లకు పెన్షన్ చెల్లించడం కష్టమై ఆర్థిక వ్యవస్థపైభారం పడుతుందని పెన్షన్ విధానాన్ని సంస్కరించి ప్రైవేటీకరించాలని , అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ భారత ప్రభుత్వానికి (IMF) సూచించింది. దానికనుగుణంగా అప్పటి NDA ప్రభుత్వం, 2001-02 సంవత్సర౦ పెన్షన్ విధా నంలో మార్పు చేయడానికి బి.కె. భట్టాచార్య నేతృత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కమిటీ వేసింది.  కమిటీ ప్రతిపాదనలను తేదీ 23.08.2003 రోజున ఆమోదించారు,  డిసెంబర్ 2003 లో PFRDA బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించడం జరిగింది.

🔮  *TSCPSEU*🔮

*CPS ఎలావుంటుంది.??*
     నూతన పెన్షన్ ప్రకారం Basic,DA పైపది శాతం గా వాటా కట్చేసి అంతే మొత్తానికి సమానమైన వాటాను ప్రభుత్వం  CPS ఖాతాలో నిధిగా జమ చేస్తుంది.  ఈనిధిని షేర్ మార్కెట్ లో ఫండ్ మేనేజర్లు ద్వారా నేషనల్ సెక్యూరిటీ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్  (NSDL )ద్వారా పెట్టుబడి పెడతారు.

🔮  *TSCPSEU*🔮

*NSDL నిర్వహణ-పనితీరు ఎలా ఉంది ??*
     మొదట్లో సిపిఎస్ ఖాతా నిర్వహణకుఉద్యోగి ట్రెజరీ ఐడీ పై నిధిని జమ చేసేవారు. కానీ 2009 తర్వాత సెంట్రల్ రికార్డింగ్ కీపింగ్ ఏజెన్సీ (CRA) మరియు  NSDL  రూపొందించిన పర్మినెంట్ రిటైర్మెంట్ ఎక్కౌంట్  నెంబర్ PRAN ప్రాన్ ఖాతాలోనిధిని జమ చేయటం జరుగుతుంది.

🔮  *TSCPSEU*🔮

*CPS ద్వారా జీతంలో కట్ చేసిన మొతాన్ని ఏంచేస్తారు ??*
      NSDL లో SBI కిచెందిన 15 రకాల,LIC కి చెందిన 10రకాలు,HDFC, ICICI, వంటి వివిధ రకాల మ్యూచవల్ ఫండ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఉద్యోగి సర్వీసులో ఉన్నంత కాలం వసూలైన డబ్బును ప్రభుత్వం వివిధ రకాల మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు పెడుతూదానిపై వచ్చే లాభనష్టాలు ఆధారంగా ఉద్యోగస్థులకు పింఛన్ ని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది.

🔮  *TSCPSEU*🔮

*NSDLలోపాలు ఏమిటి ??*
1) దరఖాస్తు చేసిన  వారికి PRAN కార్డ్ సకాలంలో రాకపోవటం
2) ఉద్యోగుల సంప్రదింపులకు అందుబాటులో లేకపోవటం
3) ఖాతాదారుల వివరాలను మార్పు చేయకపోవటం
4) ప్రభుత్వo,ఉద్యోగి  యొక్క మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ను నెల నెలా ఉద్యోగ ఖాతాలో సరిగా జమ చేయకపోవడం
5)  ఖాతాలో జమ అయ్యే మొత్తంలో అధిక  తేడాలు ఉండటం
6) తమ తమ ఖాతాలో నిధులు సరిగ్గా జమకావడం లేదని ఎన్నిసార్లుఫిర్యాదు చేసినా తిరిగిమళ్లీ జమ చేయలేకపోవడం
7) చనిపోయిన ఉద్యోగ కుటుంబాలకు వారి ఖాతాలో ఉన్న నిధిని సకాలంలో ఆదించలేకపోవడం
8) స్థానికంగా కార్యాలయాలు లేకపోవడం
9) దాదాపు 530కోట్ల రూ,ఉద్యోగుల సొమ్ము మాయం కావడం
10)  సిపిఎస్  కార్యాలయాలు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం లలో మాత్రమే ఉన్నాయి.

🔮  *TSCPSEU*🔮
        
*CPS విధానాన్ని రద్దు చేయాల్సింది రాష్ట్రమా ??  కేంద్రమా ??*

      CPS విధానాన్ని  రద్దు చేయాల్సింది  ముమ్మాటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే!!  పాత పెన్షన్ అమలు చేయడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే  నిర్ణయం తీసుకోవాలని విధానంలో కొనసాగాలన్న స్వేచ్ఛ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలదేనని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఏనాడో స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. పశ్చిమబెంగాల్ త్రిపుర రాష్ట్రాల్లో ఈ నాటికీ కూడా పాత పెన్షన్ విధానమే కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం తమిళనాడు, కేరళ, ఇతర 4,5 రాష్ట్రాలు పాత పెన్షన్ విధాన పునరుద్ధరణకు కమిటీలు వేసి అధ్యయనం చేస్తున్నాయి

🔮  *TSCPSEU*🔮

*సిపిఎస్ విధానం లోని నష్టాలు ??*  

 
1. ఉద్యోగి పెన్షన్ కు ప్రభుత్వం  ఎటువంటి గ్యారంటీ కానీ హామీ గానీ బాధ్యత తీసుకోదు                
2. ఉద్యోగి మూలవేతనం +కరువు భత్యం  పై పది శాతం నగదు ను కత్తిరిస్తుంది.
3.  షేర్ మార్కెట్  జూదంపై ఆధారపడటం. 
4. గ్రాట్యూటీ లేదు.    
5 . ఫ్యామిలీ పెన్షన్ లేదు.
6. పెన్షన్ నిధి పై పది శాతం పన్ను ఉంటుంది.               
7. కమ్యుటేషన్ ప్రస్తావన లేదు (OPS లో40% కమ్యూటేషన్) .                       
8. విరమణ అనంతరం హెల్త్ కార్డ్ సదుపాయం లేదు .        
9. అత్యవసర లోఆదుకునే GPF లొన్ వంటి  సదుపాయం లేదు.             
10. పదవీ విరమణ సమయంలో  60%పోను,మిగిలిన 40శాతం నిధిని మళ్లీ షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడం, ఆ రోజు ఉన్న మార్కెట్ పై పెన్షన్ని నిర్ధారించడం,ఒకవేళ మార్కెట్లో నష్టాలు వస్తే పెన్షన్ అమాంతం పడిపోవడం.              
11. (DA డీర్ నెస్ అలెవెన్స్ )  కరువు భత్యం  సదుపాయం లేకపోవడం.
12. PRC లలో పెరుగుదల లేకపోవడం.
13. PFRDAచట్టంలో లోని సెక్షన్ 12, సబ్సెక్షన్ 4,5 ప్రకారం 2004సం,, కంటే ముందు ఉద్యోగంలో చేరిన వారి కి కూడా నూతన పెన్షన్ విధానాన్ని విస్తరించే ప్రమాదం పొంచి ఉండటం.
14. పాత పెన్షన్ విధానంలోఉద్యోగి మరణించిన ఒక్కరోజులోనే అతనికి సంబంధించిన అన్ని బెన్ఫిట్స్ క్లైమ్ ఆవుతయీ. కానీ సిపిఎస్ విధానం అసలు క్లైం చేసుకునే విధానం తెలుసుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది వీటిపై ఉద్యోగస్తులకు కూడా పూర్తి అవగాహన లేదు.ఉద్యోగికి సంబంధించిన అన్ని బెన్ ఫిట్స్ రావడానికి దాదాపు2-3సంవత్సరాలు పడుతుంది.
15) ఖాతా నిర్వహణకు చార్జెస్ వర్తిస్తాయి.. పాత పెన్షన్ లో  ఎటువంటి చార్జెస్ ఉండవు.

🔮  *TSCPSEU*🔮

*CPS పెన్షన్ చెల్లింపులు ఎలా ఉంటాయి. ??*
1) స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ సమయంలో...
ఉద్యోగి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ పొందినప్పుడు తన ఖాతాలో ఉన్న మొత్తంలో ఇరవై శాతం నిధిని చెల్లిస్తారు. మిగతాఎనభై శాతం ను నెలవారీ పెన్షన్గా ఇవ్వడానికి వివిధ రకాల పథకాలలో పెట్టుబడి పెడతారు.   
2) సాధారణ పదవీ విరమణ సందర్భంలో...
ఉద్యోగి సాధారణ పద విరమణ పొందినప్పుడు తన ఖాతాలో ఉన్న మొత్తంలోఅరవై శాతం నిధిని చెల్లిస్తారు మిగతా నలభై శాతం లో వివిధ రకాలపథకాల్లో పెట్టుబడి పెట్టి పెన్షన్ అందజేస్తారు.
3) అకాల మరణం చెందినపుడు.....
ఉద్యోగి ఖాతాలో ఉన్న 100% నామినీకి చెల్లిస్తారు.

🔮 *TSCPSEU*🔮

Tuesday, March 27, 2018

*వ్యక్తిత్వ వికాస సూత్రాలు*

*వ్యక్తిత్వ వికాస సూత్రాలు*🙊🙉🙈
===================
🌺నొప్పితో పోరాడితేనే స్త్రీ అమ్మ అవుతుంది.
🌺చీకటితో పోరాడితేనే గొంగళిపురుగు సీతాకోకచిలుకలా మారుతుంది.
🌺మట్టితో పోరాడితేనే విత్తు చెట్టులా మారుతుంది.
🌺జీవితంతో పోరాడితేనే మానవత్వం ఉన్న మనిషిలా మారుతాము...
🌺మంచులా కరిగిపోయే ఐశ్వర్యం కన్నా, మనసులో నిలిచిపోయే మంచితనమే గొప్పది.
🌺 కాలాన్ని వృధా చేయడమంటే నిన్ను నువ్వు దోపిడీ చేసుకోవడమే.......
🌺 మంచి ఎక్కడ వున్నా పరిగ్రహించు. చెడు ఎక్కడ ఉన్నా పరిత్యజించు.
🌺 నిన్ను చూసి చప్పట్లు కొట్టే పది వేళ్ళ కన్నా కన్నీరుతుడిచే ఒక్క వేలు మిన్న....
🌺 మేలు చేయక పోయిన పరవాలేదు. ఎవరికి కీడు మాత్రం చేయకూడదు.
🌺 నిజమైన స్నేహితుల్ని సంపాదించుకోవడం అన్నిటికంటే కష్టతరం.
🌺 సంతృప్తిగలవాడు మట్టిని ముట్టినా బంగారమవుతుంది.
🌺 పుస్తకాలు, స్నేహితులు కొద్దిగా ఉన్నా మేలైనవిగా ఉండాలి.
🌺 ప్రపంచంలో నువ్వొక సాధారణ మనిషివే కావచ్చు. కానీ కనీసం ఒక్కరికైనా నువ్వు ప్రపంచమంత గొప్పగా కనిపించేలా జీవించు.
🌺 మనం పక్షుల్లా గాలిలో ఎగరడం, చేపల్లా నీటిలో ఈదడం నేర్చుకున్నాము. కానీ భూమిపై మనుషుల్లా ఎలా జీవించాలో మనకు తెలియడం లేదు .
🌺 ఆకలి వేసినా సింహం గడ్డిమేయదు. కష్టాలెన్ని చుట్టు ముట్టినా ఉత్తముడు నీతి తప్పడు.
🌺 ఎంత అరగదీసినా గంధపు చెక్క పరిమళాన్ని కోల్పోదు. ఎన్ని కష్టలెదురైనా ధీరుడు ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోడు.
🌺 మనిషి దీపమైనా కావాలి. అద్దమైనా కావాలి, ఒకటి వెలుగునిస్తుంది, మరొకటి ప్రతిభింభిస్తుంది. ప్రతి వారు దీపం కాకపోవచ్చు, కాని అద్దం కాగలరు.
🌺తనకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని పంచడమే జీవిత పరమార్ధం

                 *జీవితమొక్క అందమైన ప్రయాణం - రేపేమౌతుందో ఎవ్వరికి తెలుసు*🥃

🚔☘🌷🙊🙉🙈🌸🌱💐

*వ్యక్తిత్వ వికాస సూత్రాలు*🙊🙉🙈
===================
🌺నొప్పితో పోరాడితేనే స్త్రీ అమ్మ అవుతుంది.
🌺చీకటితో పోరాడితేనే గొంగళిపురుగు సీతాకోకచిలుకలా మారుతుంది.
🌺మట్టితో పోరాడితేనే విత్తు చెట్టులా మారుతుంది.
🌺జీవితంతో పోరాడితేనే మానవత్వం ఉన్న మనిషిలా మారుతాము...
🌺మంచులా కరిగిపోయే ఐశ్వర్యం కన్నా, మనసులో నిలిచిపోయే మంచితనమే గొప్పది.
🌺 కాలాన్ని వృధా చేయడమంటే నిన్ను నువ్వు దోపిడీ చేసుకోవడమే.......
🌺 మంచి ఎక్కడ వున్నా పరిగ్రహించు. చెడు ఎక్కడ ఉన్నా పరిత్యజించు.
🌺 నిన్ను చూసి చప్పట్లు కొట్టే పది వేళ్ళ కన్నా కన్నీరుతుడిచే ఒక్క వేలు మిన్న....
🌺 మేలు చేయక పోయిన పరవాలేదు. ఎవరికి కీడు మాత్రం చేయకూడదు.
🌺 నిజమైన స్నేహితుల్ని సంపాదించుకోవడం అన్నిటికంటే కష్టతరం.
🌺 సంతృప్తిగలవాడు మట్టిని ముట్టినా బంగారమవుతుంది.
🌺 పుస్తకాలు, స్నేహితులు కొద్దిగా ఉన్నా మేలైనవిగా ఉండాలి.
🌺 ప్రపంచంలో నువ్వొక సాధారణ మనిషివే కావచ్చు. కానీ కనీసం ఒక్కరికైనా నువ్వు ప్రపంచమంత గొప్పగా కనిపించేలా జీవించు.
🌺 మనం పక్షుల్లా గాలిలో ఎగరడం, చేపల్లా నీటిలో ఈదడం నేర్చుకున్నాము. కానీ భూమిపై మనుషుల్లా ఎలా జీవించాలో మనకు తెలియడం లేదు .
🌺 ఆకలి వేసినా సింహం గడ్డిమేయదు. కష్టాలెన్ని చుట్టు ముట్టినా ఉత్తముడు నీతి తప్పడు.
🌺 ఎంత అరగదీసినా గంధపు చెక్క పరిమళాన్ని కోల్పోదు. ఎన్ని కష్టలెదురైనా ధీరుడు ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోడు.
🌺 మనిషి దీపమైనా కావాలి. అద్దమైనా కావాలి, ఒకటి వెలుగునిస్తుంది, మరొకటి ప్రతిభింభిస్తుంది. ప్రతి వారు దీపం కాకపోవచ్చు, కాని అద్దం కాగలరు.
🌺తనకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని పంచడమే జీవిత పరమార్ధం

                 *జీవితమొక్క అందమైన ప్రయాణం - రేపేమౌతుందో ఎవ్వరికి తెలుసు*🥃

🚔☘🌷🙊🙉🙈🌸🌱💐

Monday, March 12, 2018

విద్యార్థి తప్పు చేసినపుడు ఉపాధ్యాయుడు వివిధ రకాలుగా శిక్షిస్తాడు. దాని అర్థం క్రింది విధాలుగా ఉంటుంది*💐

💐 *విద్యార్థి తప్పు చేసినపుడు ఉపాధ్యాయుడు వివిధ రకాలుగా శిక్షిస్తాడు. దాని అర్థం క్రింది విధాలుగా ఉంటుంది*💐

1.మోకాళ్ళమీద కూర్చోబెడితే - *వినయంగా ఉండాలని.*
2. నోటిమీద వేలు వేసుకోమంటే - *నీగురించి నీవు గొప్పలు చెప్పుకోవద్దని.*
3. చెవులుపట్టుకోమంటే - శ్రద్ధగా వినమని.
4. బెంచీ ఎక్కి నిలబడమంటే - *నీవు చదువులో అందరి కంటే పైన ఉండాలని.*
5. చేతులెత్తి నిలబడమంటే - *నీ లక్ష్యం ఉన్నతంగా ఉండాలని.*
6. గోడవైపు చూస్తూ నిలబడమంటే - *ఆత్మ పరిశీలన  చేసుకోమని.*
7. తరగతిగది బయట నిలబెడితే - *పరిసరాలను పరిశీలించి నేర్చుకోమని.*
8. బ్లాక్ బోర్డ్ తుడవమంటే - *తప్పులు సరిచేసుకోమని.*
9. ఏదైన విషయం ఎక్కువసార్లు వ్రాయమంటే - *గెలిచే వరకూ పోరాడమని.*

💐 *విద్యార్థి తప్పు చేసినపుడు ఉపాధ్యాయుడు వివిధ రకాలుగా శిక్షిస్తాడు. దాని అర్థం క్రింది విధాలుగా ఉంటుంది*💐

1.మోకాళ్ళమీద కూర్చోబెడితే - *వినయంగా ఉండాలని.*
2. నోటిమీద వేలు వేసుకోమంటే - *నీగురించి నీవు గొప్పలు చెప్పుకోవద్దని.*
3. చెవులుపట్టుకోమంటే - శ్రద్ధగా వినమని.
4. బెంచీ ఎక్కి నిలబడమంటే - *నీవు చదువులో అందరి కంటే పైన ఉండాలని.*
5. చేతులెత్తి నిలబడమంటే - *నీ లక్ష్యం ఉన్నతంగా ఉండాలని.*
6. గోడవైపు చూస్తూ నిలబడమంటే - *ఆత్మ పరిశీలన  చేసుకోమని.*
7. తరగతిగది బయట నిలబెడితే - *పరిసరాలను పరిశీలించి నేర్చుకోమని.*
8. బ్లాక్ బోర్డ్ తుడవమంటే - *తప్పులు సరిచేసుకోమని.*
9. ఏదైన విషయం ఎక్కువసార్లు వ్రాయమంటే - *గెలిచే వరకూ పోరాడమని.*

Sunday, March 11, 2018

మాతృమూర్తికి ఒక్కరోజా 🌱💐 *జయహో... జనయిత్రి* (8న మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా...) *మహిళల ప్రతిభ పెద్ద రిజర్వాయర్‌లాంటిది* -హిల్లరీ క్లింటన్ *మనిషి గౌరవాన్ని కాపాడటంలోమహిళలు ఎలాంటి రాజీధోరణితో వ్యవహరించరు.* -ఏంజెల్ మార్కెల్ *మీరు ఏదైన చెప్పాలనుకుంటే మగవాళ్లను అడగండి. కాని మీరేదైనా చెయ్యాలనుకుంటే మాత్రం ఆడవాళ్లని అడగండి.* -మార్గరేట్ థాచర్ *పిడికిలి తీయాలంటే రెండు చేతులు కదిలించాలి* -ఇందిరాగాంధీ సాధికారిత..సమానత్వం దిశగా అడుగులు వేసే మహిళల గురించే ప్రస్తావించే సందర్భం ఇది. నేటికీ మేటి విలువలతో రాణిస్తున్న మహిళామణులు ఎందరో..ఇందులో భారతీయ మహిళ కూడా తనకంటూ గుర్తింపు కోసం అహర్నిశలూ కృషిచేస్తూనే ఉంది. విభిన్న రంగాల్లో భారతీయ మహిళలు మేలైన విజయాలనే సొంతం చేసుకున్నారు. వారి స్ఫూర్తి రేపటి ఆశతో ముందడుగు వేసే నేటి మహిళకి ఆదర్శం. వివక్ష, అసమానతల్లాంటివి వెనక్కి లాగుతున్నా తన జీవన పరిధిని విశాలం చేసుకుంటూ ఉన్నతంగా ఎదుగుతోంది. అడుగులు తడబడుతున్నా తరుణి.. పట్టుదలగా ముందుకు సాగిపోతోంది. * ఎవరు చెప్పారు కార్ల తయారీ మాకు అసాధ్యమని అంటారు పూణెకు చెందిన సాచి కందేకర్. దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఈమెతో పాటు మరో ఐదుగురు యువ ఇంజనీర్లు జతకలిసి మహీంద్ర బజా నాలుగు చక్రాల వాహన రూపకల్పనలో భాగస్వాములయ్యారు. వాహనాల మరమ్మతుల్లో తమదైన శైలి ప్రదర్శిస్తున్నారు. * నేవీలో మహిళల మనుగడే ప్రశ్నార్థకమవుతున్న వేళ తొలిసారిగా కోచి నావికాదళంలో హర్యానాకు చెందిన రాణిశర్మ, ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన అంబికా హుడా అనే ఇద్దరు యువతులు నేవిగేటర్స్‌గా ప్రవేశించారు. * దిల్లీకి చెందిన డాక్టర్ రీతూ బియానీ.. తాను క్యాన్సర్ బారిన పడినప్పటికీ మృత్యుముఖం నుంచి బయటపడి మహిళల్లో రొమ్ముక్యాన్సర్‌పై విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తోంది. బియానీ చేపట్టిన చైతన్యం వల్ల దాదాపు లక్ష మంది మహిళలు రొమ్ము క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడ్డారు. * చినుకలన్నీ కలిసి పెద్ద ప్రవాహమైనట్లు చిరు విరాళాలే పేదలకు కొండంత అండనిస్తాయని అంటారు ముంబయికి చెందిన మిథిలా బాల్సే. క్యాన్సర్ చికిత్సలో భాగంగా కిమోథెరపీ తీసుకున్న రెండు వారాలకే మారథాన్ రన్‌లో పాల్గొనటమే కాకుండా ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ స్థాపించి క్యాన్సర్ బాధితులకు బాసటగా నిలిచారు. * ఆర్మీలో కొన్ని ఉద్యోగాలకే పరిమితమైపోతున్న మహిళలు నేడు తొలిసారిగా ఫైటర్ పైలట్స్‌గా ఆకాశాన్ని ముద్దాడబోతున్నారు. ఈమేరకు ఇండియన్ ఆర్మీ ఫోర్స్ మహిళలను ఎంపిక చేసింది. మొదటి బ్యాచ్ శిక్షణ తీసుకుంటుంది. ఈ బ్యాచ్ జూన్ నుంచి విధులలోకి ప్రవేశించనున్నది. * ఒరిస్సాకు చెందిన కల్పనాదాస్ ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించి అంతకు ముందు బచేంద్రి పాల్ సాధించిన రికార్డును తిరగ రాశారు. * హైదరాబాద్‌కు చెందిన సాజిదాఖాన్ తొలి ఆడియో మహిళా ఇంజినీర్‌గా ప్రసిద్ధి చెందారు. పేరొందిన సంగీత దర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన మూడు పదుల ఈ యువతి రాజీవ్‌గాంధీ ఎక్స్‌లెన్స్ అవార్డును సైతం సొంతం చేసుకున్నారు. * ఐక్యరాజ్యసమితి మహిళా వివక్ష నిర్మూలన కమిటీ (సైడా) సభ్యురాలిగా ఎన్నికైన మొట్టమొదటి భారతీయురాలు ఇందిరాజైసింగ్. భారతీయ మహిళ దుస్థితిపై అంతర్జాతీయ వేదికపై తన గళం విప్పారు. * అగ్ని-6 మిస్సైల్‌ను విజయవంతంగా ప్రయోగించటంలోప్రధాన భూమిక పోషించిన కేరళకు చెందిన టెస్సీ థామస్ మిస్సైల్ ప్రాజెక్టులో భాగస్వామ్యమైన తొలి మహిళా సైంటిస్ట్‌గా చెప్పవచ్చు. * ఇంటి ముందు నుంచి రైలు వెళుతుంటే ప్రయాణికులకు తన చిట్టి చేతులతో టాటా చెప్పి మురిసిపోయే ముంతాజ్ ఖాజీ ఆసియాలోనే డీజిల్ ఇంజన్ రైలు నడిపే తొలి మహిళగా ప్రసిద్ధి చెందారు. పాతికేళ్ల తన కెరీర్‌లో ఏనాడూ తాను మహిళనని భయపడలేదని, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పట్ల అవగాహన, పని పట్ల నిబద్ధత ఉంటే అవే మహిళలకు శారీరకంగా దృఢత్వాన్ని అందిస్తాయని అంటారు. తాను ప్రతిరోజు రైలు నడిపే ముందు ‘‘ప్రయాణికులను క్షేమంగా వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చేలా సాయం చేయమని’’ దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తానని చెబుతారు. * అన్ని రంగాలలో దూసుకుపోతున్న మహిళపై పురుషాహంకారపు దాడులు మాత్రం ఆగటం లేదు. ఇలాంటి దాడులకు బలవుతున్న యువతులకు ఆదర్శం లక్ష్మీ అగర్వాల్. ‘అన్నా’ అని సంబోంధించినా కనికరించని ఓ మానవ మృగం జరిపిన యాసిడ్ దాడిలో అందమైన ముఖం మాడిమసైనా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు. ఏడు సర్జరీలు, రూ. 20 లక్షలు ఖర్చయినా రాని పాత ముఖం కోసం వెంపర్లాడకుండా ఆత్మన్యూనతా భావాన్ని వీడి యాసిడ్ దాడులకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాపితంగా ఉద్యమం లేవదీసింది. ఆమె చేసిన కృషి ఫలితమే నేడు మహిళలపై జరిగే యాసిడ్ దాడులపై అత్యున్నత న్యాయస్థానం, పార్లమెంట్‌లో సైతం చర్చకు దారితీసింది. ఇలాంటి యాసిడ్ బాధితులను వికలాంగులను గుర్తించి వారికి వర్తించే అన్ని సౌకర్యాలు అందించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. లక్ష్మీ అగర్వాల్ తన అంధవికారానికి ఏ మాత్రం సిగ్గుపడకుండా యాసిడ్‌దాడి బాధితులతో ఫ్యాషన్ షోలు సైతం నిర్వహిస్తూ వారిలో ఆత్మస్థయిర్యాన్ని నింపుతుంది. * అందమైన కాశ్మీర్ లోయలో ఉగ్రవాదుల దాడులతో శాంతి కరువైన నేపథ్యంలో ఆ పచ్చటి లోయలో డాక్టర్ రువేదా సలామ్ అనే కుంకుమ పువ్వు వికసించి తొలి మహిళా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్‌గా ఎంపికైంది. వాస్తవానికి కాశ్మీర్‌వాసులకు దేశభక్తి లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో తన విధి నిర్వహణలో ఆమె దేశభక్తిని చాటుకుంటున్నారు. ఐపీఎస్ రంగంలోనే కిరణ్‌బేడీ తరువాత కాంచన్ చౌదరి భట్టాచార్య దేశంలోనే రెండవ మహిళా ఐపీఎస్ అధికారిగా ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆమె సేవలకుగాను ఎన్నో అవార్డులు సొంతం చేసుకున్నారు. * దొంగలు జరిపిన దాడిలో కాలు కోల్పోయినా కుమిలిపోకుండా వివేకానందుడి బోధనలతో జాగృతమై ఒంటికాలితో ఎవరెస్ట్ శిఖిరాన్ని అధిరోహించి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పిన అరుణిమ అనే ఆణిముత్యం ఎందరికో స్ఫూర్తి. * బెంగాల్‌కు చెందిన స్మితా సబర్వాల్ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ ముఖ్య కార్యదర్శిగా ఎంపికైన తొలి మహిళా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్‌గా ప్రసిద్ధిచెందారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తొలిసారి ఓ మహిళా ఐఎఎస్ అధికారిని సీఎం కార్యదర్శిగా నియమించుకోవటం ఆమె సమర్థతకు నిదర్శనం. అయితే ఈ ఐఏఎస్ అధికారిపై విమర్శల దాడి జరగకపోలేదు. * అంతరిక్షంలోప్రయాణించిన తొలి భారతీయ మహిళగా చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిన కల్పనాచావ్లా దురదృష్టవశాత్తు ఆకాశంలోనే కనుమరుగైనా ఆమె అందించిన స్ఫూర్తితో ఎంతో మంది భారతీయ యువతులు అంతరిక్ష విజ్ఞానంలో ఉన్నత శిఖరాలు అందుకుంటున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన 18 ఏళ్ల సతర్పన ముఖర్జీ నాసాకు ఎంపికయ్యారు. 2024లో అందాల జాబిలి వద్దకు వెళ్లే వ్యోమగాముల ఎంపికను నాసా ఇటీవల నిర్వహించగా రెండవ రౌండ్‌లో 44 మంది భారతీయులు నిలిచారు. ఇందులో 27 మంది యువకులు ఉండగా, 17 మంది యువతులు ఉండటం విశేషం. అలాగే ఫైనల్ ఎంపికలో ముగ్గురు భారతీయులు ఎంపికవ్వగా ఇందులో ఇద్దరు రితికాసింగ్, శారదాప్రసాద్ అనే యువతులు ఎంపికకావటం విశేషం. * అమెరికా అధ్యక్షుడు భారత పర్యటన సందర్భంలో రాష్టప్రతి భవన్‌లో జరిగిన సైనిక గౌరవ వందన కార్యక్రమానికి తొలిసారి ఓ మహిళా కమాండర్ నాయకత్వం వహించారు. ఆమె ఎవరో కాదు పూజాఠాకూర్. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌లో 2000 సంవత్సరంలో ప్రవేశించిన పూజ విధి నిర్వహణలో లింగ భేదం ఉండదని, పురుష కమాండోలు నిర్వహించే విధులన్నింటినీ అంతే సామర్థ్యంతో తాము కూడా నిర్వహిస్తామని రుజువు చేశారు. * ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత మొట్టమొదటిసారిగా నేవీ, ఎయిర్‌ఫోర్స్, ఆర్మీ విభాగాలలో 300 మంది మహిళా అధికారులను నియమించటం నారీమణులు సాధిస్తున్న పురోగతికి తార్కాణం. * పంజాబ్‌లో పుట్టిన పునీతాఅరోరా దేశం గర్వించదగ్గ ఆర్మీ అధికారులలో ఒకరిగా నిలిచారు. తండ్రి ఆమెను వైద్యురాలిని చేయాలని భావిస్తే, ఆర్మీ కాలేజీలో చదివిన పునీతా అరోరా పసివయసులోనే దేశభక్తిని నింపుకుని, ఇండియన్ ఆర్మీకి మొట్టమొదటి మహిళా కమాండర్‌గా ఎంపికై తన సత్తా చాటుకున్నారు. ఎన్నో టెర్రరిస్టు దాడులను సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టారు. విధి నిర్వహణలో ఆమె చూపిన చొరవ, నిబద్ధతకు 15 అవార్డులు లభించటమే నిదర్శనం. * ఆటలలోనూ తమ ప్రతిభా పాటవాలు చూపుతున్న సానియా, నైనా సెహ్వాల్, మిథాలి, మేరీకోమ్, సింధూ లాంటి యువ కెరటాలు భారతీయ పతాకాన్ని అంతర్జాతీయ వినువీధుల్లో ఎగురవేశారు. ఆరేళ్ల వయసులో టెన్నిస్ రాకెట్ చేపట్టిన సానియా మూడు పదుల వయసు దాటకుండానే ఆమె సాధించిన విజయాలు, ప్రపంచ రికార్డులు అనితర సాధ్యమైనవని చెప్పవచ్చు. * ఆర్థిక రంగంలోనూ అతివల అప్రతిహత జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. స్టాక్ ఎక్సేంజ్‌లో తొలి మహిళా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌గా ఎంపికైన చిత్రా రామకృష్ణన్, ఎస్‌బిఐ తొలి చైర్‌పర్సన్ అరుంధతీ భట్టాచార్య, ఎల్‌ఐసి తొలి మహిళ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉషా సంగ్వా, ఏక్సిస్ బ్యాంక్ తొలి ఎం.డి, సీఇఓ శర్మ, ప్రైవేటు బ్యాంకింగ్ రంగంలో దూసుకుపోతున్న ఐసిఐసి ఎండీ చందాకొచ్చిర్.. ఇలా ఆర్థిక రంగంలో మహిళలు తమదైన శైలిలో తమ సంస్థలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. * విదేశాలలో సైతం ప్రవాస భారతీయ మహిళలు వివిధ రంగాలలో తమదైన ముద్రవేసుకుని ముందుకు సాగుతున్నారు. గుజరాత్‌కు చెందిన సునీతావిలియమ్స్ ఏడుసార్లు స్పేస్‌వాక్ చేసి రికార్డు సృష్టించారు. ఇందిరానూయి ప్రపంచ వ్యాపార రంగంలో ప్రతిభను చాటుకున్న నారీ. నిమ్రితా నిక్కి రాంధ్వా అమెరికాలో అతి పిన్నవయసులో ఎన్నికైన గవర్నర్. కమలాహర్రీస్ కాలిఫోర్నియా అటార్నీ జనరల్, బుకర్ ఫ్రైజ్ పొందిన కిరణ్ దేశాయ్ చండీగఢ్ వాసి. సితార్ ప్లేయర్ రవిశంకర్ కుమార్తె అనుష్క శంకర్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది సంగీత అభిమానుల్లో గుండెల్లో నిలిచారు. దుగ్గాల్ షీఫాలి అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామాకు రాజకీయ ఎత్తుగడలు నేర్పుతోంది. అమెరికా పరిపాలన విభాగంలో జార్జి ఘోష్ ప్రధాన భూమిక పోషిస్తోంది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అతివలు సాధిస్తున్న అనితర విజయాలు మరెందరికో వెలుగు బాటలవుతున్నాయి. దేశ విదేశాలలో బయట ప్రపంచంలో విభిన్న రంగాలలో దూసుకుపోతున్నా .. గృహిణిగా తన బాధ్యతలను నిర్వర్తించే ప్రతి తల్లి కూడా నిత్య జీవిత విజేతే.. 💐🌱

👧🏻👩🏻🙋🏻‍♀👧🏻👩🏻🙋🏻‍♀👧🏻👩🏻🙋🏻‍♀👩🏻👧🏻

మాతృమూర్తికి ఒక్కరోజా???

ఆడ వాళ్ళంటే
ఆదిదేవతలని పూజించే దేశంలో
మనమున్నమని మర్చిపోతన్నం..
ఆడ వాళ్ళంటే
అబలలు కాదు సబలలని
నిరూపించిన దేశంలో
మనమున్నమని మర్చిపోతన్నం...
ఆడవాళ్ళంటే
సమాజ నిర్మాతలని
కొనియాడిన దేశంలో
మనమున్నమని మర్చిపోతన్నం...
అవునన్న కాదన్న
స్త్రీలంతా శక్తిస్వరూపులే!!
అందుకే
సృష్టిలో గొప్ప సృజన స్త్రీ మూర్తియే....
కరుణ రస కథానాయిక స్త్రీ మూర్తియే....
కామాంధుల పాలిట ఆమె ఉగ్రమూర్తియే.....
ఆడవాళ్ళని అవమానపర్చిన
ఏ ఒక్కరు చరిత్రలో మిగల్లేదు సుమా....
ఆడవాళ్ళని గౌరవించిన
ప్రతి ఒక్కరు ఆదరణీయులే ఎప్పుడైనా......
మరువకు... మరువకు.....
మాతృమూర్తిని మరువకు.......
మమతలు పంచే.... ప్రాణం పంచే.......
సమతామూర్తిని మరువకు......
జీవితాంతం ప్రేమని పంచే...
పుణ్యమూర్తి...
జీవితాంతం శ్రమకి ఓర్చే....
కర్మమూర్తి......కి
ఒక్కదినం చాలునా గౌరవించటానికి.....
చాలదు.........చాలదు...........
జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన
ఒకే ఒక్క పదం "స్త్రీమూర్తి"

*💟🌳👧🏻JOY OF SHARING👧🏻🌳💟*

🌱💐
*జయహో... జనయిత్రి*
(8న మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా...)

*మహిళల ప్రతిభ పెద్ద రిజర్వాయర్‌లాంటిది*
-హిల్లరీ క్లింటన్

*మనిషి గౌరవాన్ని కాపాడటంలోమహిళలు ఎలాంటి రాజీధోరణితో వ్యవహరించరు.*
-ఏంజెల్ మార్కెల్

*మీరు ఏదైన చెప్పాలనుకుంటే మగవాళ్లను అడగండి. కాని మీరేదైనా చెయ్యాలనుకుంటే మాత్రం ఆడవాళ్లని అడగండి.*
-మార్గరేట్ థాచర్

*పిడికిలి తీయాలంటే రెండు చేతులు కదిలించాలి*
-ఇందిరాగాంధీ

సాధికారిత..సమానత్వం దిశగా అడుగులు వేసే మహిళల గురించే ప్రస్తావించే సందర్భం ఇది. నేటికీ మేటి విలువలతో రాణిస్తున్న మహిళామణులు ఎందరో..ఇందులో భారతీయ మహిళ కూడా తనకంటూ గుర్తింపు కోసం అహర్నిశలూ కృషిచేస్తూనే ఉంది. విభిన్న రంగాల్లో భారతీయ మహిళలు మేలైన విజయాలనే సొంతం చేసుకున్నారు. వారి స్ఫూర్తి రేపటి ఆశతో ముందడుగు వేసే నేటి మహిళకి ఆదర్శం. వివక్ష, అసమానతల్లాంటివి వెనక్కి లాగుతున్నా తన జీవన పరిధిని విశాలం చేసుకుంటూ ఉన్నతంగా ఎదుగుతోంది. అడుగులు తడబడుతున్నా తరుణి.. పట్టుదలగా ముందుకు సాగిపోతోంది.

* ఎవరు చెప్పారు కార్ల తయారీ మాకు అసాధ్యమని అంటారు పూణెకు చెందిన సాచి కందేకర్. దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఈమెతో పాటు మరో ఐదుగురు యువ ఇంజనీర్లు జతకలిసి మహీంద్ర బజా నాలుగు చక్రాల వాహన రూపకల్పనలో భాగస్వాములయ్యారు. వాహనాల మరమ్మతుల్లో తమదైన శైలి ప్రదర్శిస్తున్నారు.

* నేవీలో మహిళల మనుగడే ప్రశ్నార్థకమవుతున్న వేళ తొలిసారిగా కోచి నావికాదళంలో హర్యానాకు చెందిన రాణిశర్మ, ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన అంబికా హుడా అనే ఇద్దరు యువతులు నేవిగేటర్స్‌గా ప్రవేశించారు.

* దిల్లీకి చెందిన డాక్టర్ రీతూ బియానీ.. తాను క్యాన్సర్ బారిన పడినప్పటికీ మృత్యుముఖం నుంచి బయటపడి మహిళల్లో రొమ్ముక్యాన్సర్‌పై విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తోంది. బియానీ చేపట్టిన చైతన్యం వల్ల దాదాపు లక్ష మంది మహిళలు రొమ్ము క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడ్డారు.

* చినుకలన్నీ కలిసి పెద్ద ప్రవాహమైనట్లు చిరు విరాళాలే పేదలకు కొండంత అండనిస్తాయని అంటారు ముంబయికి చెందిన మిథిలా బాల్సే. క్యాన్సర్ చికిత్సలో భాగంగా కిమోథెరపీ తీసుకున్న రెండు వారాలకే మారథాన్ రన్‌లో పాల్గొనటమే కాకుండా ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ స్థాపించి క్యాన్సర్ బాధితులకు బాసటగా నిలిచారు.

* ఆర్మీలో కొన్ని ఉద్యోగాలకే పరిమితమైపోతున్న మహిళలు నేడు తొలిసారిగా ఫైటర్ పైలట్స్‌గా ఆకాశాన్ని ముద్దాడబోతున్నారు. ఈమేరకు ఇండియన్ ఆర్మీ ఫోర్స్ మహిళలను ఎంపిక చేసింది. మొదటి బ్యాచ్ శిక్షణ తీసుకుంటుంది. ఈ బ్యాచ్ జూన్ నుంచి విధులలోకి ప్రవేశించనున్నది.

* ఒరిస్సాకు చెందిన కల్పనాదాస్ ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించి అంతకు ముందు బచేంద్రి పాల్ సాధించిన రికార్డును తిరగ రాశారు.

* హైదరాబాద్‌కు చెందిన సాజిదాఖాన్ తొలి ఆడియో మహిళా ఇంజినీర్‌గా ప్రసిద్ధి చెందారు. పేరొందిన సంగీత దర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన మూడు పదుల ఈ యువతి రాజీవ్‌గాంధీ ఎక్స్‌లెన్స్ అవార్డును సైతం సొంతం చేసుకున్నారు.

* ఐక్యరాజ్యసమితి మహిళా వివక్ష నిర్మూలన కమిటీ (సైడా) సభ్యురాలిగా ఎన్నికైన మొట్టమొదటి భారతీయురాలు ఇందిరాజైసింగ్. భారతీయ మహిళ దుస్థితిపై అంతర్జాతీయ వేదికపై తన గళం విప్పారు.

* అగ్ని-6 మిస్సైల్‌ను విజయవంతంగా ప్రయోగించటంలోప్రధాన భూమిక పోషించిన కేరళకు చెందిన టెస్సీ థామస్ మిస్సైల్ ప్రాజెక్టులో భాగస్వామ్యమైన తొలి మహిళా సైంటిస్ట్‌గా చెప్పవచ్చు.

* ఇంటి ముందు నుంచి రైలు వెళుతుంటే ప్రయాణికులకు తన చిట్టి చేతులతో టాటా చెప్పి మురిసిపోయే ముంతాజ్ ఖాజీ ఆసియాలోనే డీజిల్ ఇంజన్ రైలు నడిపే తొలి మహిళగా ప్రసిద్ధి చెందారు. పాతికేళ్ల తన కెరీర్‌లో ఏనాడూ తాను మహిళనని భయపడలేదని, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పట్ల అవగాహన, పని పట్ల నిబద్ధత ఉంటే అవే మహిళలకు శారీరకంగా దృఢత్వాన్ని అందిస్తాయని అంటారు. తాను ప్రతిరోజు రైలు నడిపే ముందు ‘‘ప్రయాణికులను క్షేమంగా వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చేలా సాయం చేయమని’’ దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తానని చెబుతారు.

* అన్ని రంగాలలో దూసుకుపోతున్న మహిళపై పురుషాహంకారపు దాడులు మాత్రం ఆగటం లేదు. ఇలాంటి దాడులకు బలవుతున్న యువతులకు ఆదర్శం లక్ష్మీ అగర్వాల్. ‘అన్నా’ అని సంబోంధించినా కనికరించని ఓ మానవ మృగం జరిపిన యాసిడ్ దాడిలో అందమైన ముఖం మాడిమసైనా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు. ఏడు సర్జరీలు, రూ. 20 లక్షలు ఖర్చయినా రాని పాత ముఖం కోసం వెంపర్లాడకుండా ఆత్మన్యూనతా భావాన్ని వీడి యాసిడ్ దాడులకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాపితంగా ఉద్యమం లేవదీసింది. ఆమె చేసిన కృషి ఫలితమే నేడు మహిళలపై జరిగే యాసిడ్ దాడులపై అత్యున్నత న్యాయస్థానం, పార్లమెంట్‌లో సైతం చర్చకు దారితీసింది. ఇలాంటి యాసిడ్ బాధితులను వికలాంగులను గుర్తించి వారికి వర్తించే అన్ని సౌకర్యాలు అందించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. లక్ష్మీ అగర్వాల్ తన అంధవికారానికి ఏ మాత్రం సిగ్గుపడకుండా యాసిడ్‌దాడి బాధితులతో ఫ్యాషన్ షోలు సైతం నిర్వహిస్తూ వారిలో ఆత్మస్థయిర్యాన్ని నింపుతుంది.

* అందమైన కాశ్మీర్ లోయలో ఉగ్రవాదుల దాడులతో శాంతి కరువైన నేపథ్యంలో ఆ పచ్చటి లోయలో డాక్టర్ రువేదా సలామ్ అనే కుంకుమ పువ్వు వికసించి తొలి మహిళా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్‌గా ఎంపికైంది. వాస్తవానికి కాశ్మీర్‌వాసులకు దేశభక్తి లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో తన విధి నిర్వహణలో ఆమె దేశభక్తిని చాటుకుంటున్నారు. ఐపీఎస్ రంగంలోనే కిరణ్‌బేడీ తరువాత కాంచన్ చౌదరి భట్టాచార్య దేశంలోనే రెండవ మహిళా ఐపీఎస్ అధికారిగా ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆమె సేవలకుగాను ఎన్నో అవార్డులు సొంతం చేసుకున్నారు.

* దొంగలు జరిపిన దాడిలో కాలు కోల్పోయినా కుమిలిపోకుండా వివేకానందుడి బోధనలతో జాగృతమై ఒంటికాలితో ఎవరెస్ట్ శిఖిరాన్ని అధిరోహించి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పిన అరుణిమ అనే ఆణిముత్యం ఎందరికో స్ఫూర్తి.

* బెంగాల్‌కు చెందిన స్మితా సబర్వాల్ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ ముఖ్య కార్యదర్శిగా ఎంపికైన తొలి మహిళా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్‌గా ప్రసిద్ధిచెందారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తొలిసారి ఓ మహిళా ఐఎఎస్ అధికారిని సీఎం కార్యదర్శిగా నియమించుకోవటం ఆమె సమర్థతకు నిదర్శనం. అయితే ఈ ఐఏఎస్ అధికారిపై విమర్శల దాడి జరగకపోలేదు.

* అంతరిక్షంలోప్రయాణించిన తొలి భారతీయ మహిళగా చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిన కల్పనాచావ్లా దురదృష్టవశాత్తు ఆకాశంలోనే కనుమరుగైనా ఆమె అందించిన స్ఫూర్తితో ఎంతో మంది భారతీయ యువతులు అంతరిక్ష విజ్ఞానంలో ఉన్నత శిఖరాలు అందుకుంటున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన 18 ఏళ్ల సతర్పన ముఖర్జీ నాసాకు ఎంపికయ్యారు. 2024లో అందాల జాబిలి వద్దకు వెళ్లే వ్యోమగాముల ఎంపికను నాసా ఇటీవల నిర్వహించగా రెండవ రౌండ్‌లో 44 మంది భారతీయులు నిలిచారు. ఇందులో 27 మంది యువకులు ఉండగా, 17 మంది యువతులు ఉండటం విశేషం. అలాగే ఫైనల్ ఎంపికలో ముగ్గురు భారతీయులు ఎంపికవ్వగా ఇందులో ఇద్దరు రితికాసింగ్, శారదాప్రసాద్ అనే యువతులు ఎంపికకావటం విశేషం.

* అమెరికా అధ్యక్షుడు భారత పర్యటన సందర్భంలో రాష్టప్రతి భవన్‌లో జరిగిన సైనిక గౌరవ వందన కార్యక్రమానికి తొలిసారి ఓ మహిళా కమాండర్ నాయకత్వం వహించారు. ఆమె ఎవరో కాదు పూజాఠాకూర్. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌లో 2000 సంవత్సరంలో ప్రవేశించిన పూజ విధి నిర్వహణలో లింగ భేదం ఉండదని, పురుష కమాండోలు నిర్వహించే విధులన్నింటినీ అంతే సామర్థ్యంతో తాము కూడా నిర్వహిస్తామని రుజువు చేశారు.

* ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత మొట్టమొదటిసారిగా నేవీ, ఎయిర్‌ఫోర్స్, ఆర్మీ విభాగాలలో 300 మంది మహిళా అధికారులను నియమించటం నారీమణులు సాధిస్తున్న పురోగతికి తార్కాణం.

* పంజాబ్‌లో పుట్టిన పునీతాఅరోరా దేశం గర్వించదగ్గ ఆర్మీ అధికారులలో ఒకరిగా నిలిచారు. తండ్రి ఆమెను వైద్యురాలిని చేయాలని భావిస్తే, ఆర్మీ కాలేజీలో చదివిన పునీతా అరోరా పసివయసులోనే దేశభక్తిని నింపుకుని, ఇండియన్ ఆర్మీకి మొట్టమొదటి మహిళా కమాండర్‌గా ఎంపికై తన సత్తా చాటుకున్నారు. ఎన్నో టెర్రరిస్టు దాడులను సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టారు. విధి నిర్వహణలో ఆమె చూపిన చొరవ, నిబద్ధతకు 15 అవార్డులు లభించటమే నిదర్శనం.

* ఆటలలోనూ తమ ప్రతిభా పాటవాలు చూపుతున్న సానియా, నైనా సెహ్వాల్, మిథాలి, మేరీకోమ్, సింధూ లాంటి యువ కెరటాలు భారతీయ పతాకాన్ని అంతర్జాతీయ వినువీధుల్లో ఎగురవేశారు. ఆరేళ్ల వయసులో టెన్నిస్ రాకెట్ చేపట్టిన సానియా మూడు పదుల వయసు దాటకుండానే ఆమె సాధించిన విజయాలు, ప్రపంచ రికార్డులు అనితర సాధ్యమైనవని చెప్పవచ్చు.

* ఆర్థిక రంగంలోనూ అతివల అప్రతిహత జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. స్టాక్ ఎక్సేంజ్‌లో తొలి మహిళా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌గా ఎంపికైన చిత్రా రామకృష్ణన్, ఎస్‌బిఐ తొలి చైర్‌పర్సన్ అరుంధతీ భట్టాచార్య, ఎల్‌ఐసి తొలి మహిళ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉషా సంగ్వా, ఏక్సిస్ బ్యాంక్ తొలి ఎం.డి, సీఇఓ శర్మ, ప్రైవేటు బ్యాంకింగ్ రంగంలో దూసుకుపోతున్న ఐసిఐసి ఎండీ చందాకొచ్చిర్.. ఇలా ఆర్థిక రంగంలో మహిళలు తమదైన శైలిలో తమ సంస్థలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు.

* విదేశాలలో సైతం ప్రవాస భారతీయ మహిళలు వివిధ రంగాలలో తమదైన ముద్రవేసుకుని ముందుకు సాగుతున్నారు. గుజరాత్‌కు చెందిన సునీతావిలియమ్స్ ఏడుసార్లు స్పేస్‌వాక్ చేసి రికార్డు సృష్టించారు. ఇందిరానూయి ప్రపంచ వ్యాపార రంగంలో ప్రతిభను చాటుకున్న నారీ. నిమ్రితా నిక్కి రాంధ్వా అమెరికాలో అతి పిన్నవయసులో ఎన్నికైన గవర్నర్. కమలాహర్రీస్ కాలిఫోర్నియా అటార్నీ జనరల్, బుకర్ ఫ్రైజ్ పొందిన కిరణ్ దేశాయ్ చండీగఢ్ వాసి. సితార్ ప్లేయర్ రవిశంకర్ కుమార్తె అనుష్క శంకర్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది సంగీత అభిమానుల్లో గుండెల్లో నిలిచారు. దుగ్గాల్ షీఫాలి అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామాకు రాజకీయ ఎత్తుగడలు నేర్పుతోంది. అమెరికా పరిపాలన విభాగంలో జార్జి ఘోష్ ప్రధాన భూమిక పోషిస్తోంది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అతివలు సాధిస్తున్న అనితర విజయాలు మరెందరికో వెలుగు బాటలవుతున్నాయి. దేశ విదేశాలలో బయట ప్రపంచంలో విభిన్న రంగాలలో దూసుకుపోతున్నా .. గృహిణిగా తన బాధ్యతలను నిర్వర్తించే ప్రతి తల్లి కూడా నిత్య జీవిత విజేతే..
💐🌱
💃🏿 *అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో...* 💃🏿

*ఓ దేశాధినేత*
*ఓ గురువు,ఓ శాస్త్రవేత్త,*
*ఓ వైద్యుడు*
*ఓ ఆటగాడు....*
*పురుషుడెవరైనా....*
*నీ రక్తమాంసమే!!*
*నీ త్యాగఫలితమే!!*
*నాగరిక సమాజపు బండికి*
*నీవే ఇరుసు,*
*నీవే చక్రం,*
*సారధి,వారధి నీవే*
*వెయ్యి ఏనుగుల శక్తి నీలో*
*సముద్రమంత ఓర్పు నీలో*
*ఓ మహిళామూర్తీ!!*
*అన్నింటా సగమేంటీ?*
*ఈ జగమంతా నీలో సగమైతేే!!*
*నీవు లేనిదే జ్ఞానమేదీ*
*నీవు లేని ప్రపంచమెక్కడ*
*ఓ మాతృమూర్తీ*
*నీకు శతకోటి వందనాలు!!*

👧🏻👩🏻🙋🏻‍♀👧🏻👩🏻🙋🏻‍♀👧🏻👩🏻🙋🏻‍♀👩🏻👧🏻

మాతృమూర్తికి ఒక్కరోజా???

ఆడ వాళ్ళంటే
ఆదిదేవతలని పూజించే దేశంలో
మనమున్నమని మర్చిపోతన్నం..
ఆడ వాళ్ళంటే
అబలలు కాదు సబలలని
నిరూపించిన దేశంలో
మనమున్నమని మర్చిపోతన్నం...
ఆడవాళ్ళంటే
సమాజ నిర్మాతలని
కొనియాడిన దేశంలో
మనమున్నమని మర్చిపోతన్నం...
అవునన్న కాదన్న
స్త్రీలంతా శక్తిస్వరూపులే!!
అందుకే
సృష్టిలో గొప్ప సృజన స్త్రీ మూర్తియే....
కరుణ రస కథానాయిక స్త్రీ మూర్తియే....
కామాంధుల పాలిట ఆమె ఉగ్రమూర్తియే.....
ఆడవాళ్ళని అవమానపర్చిన
ఏ ఒక్కరు చరిత్రలో మిగల్లేదు సుమా....
ఆడవాళ్ళని గౌరవించిన
ప్రతి ఒక్కరు ఆదరణీయులే ఎప్పుడైనా......
మరువకు... మరువకు.....
మాతృమూర్తిని మరువకు.......
మమతలు పంచే.... ప్రాణం పంచే.......
సమతామూర్తిని మరువకు......
జీవితాంతం ప్రేమని పంచే...
పుణ్యమూర్తి...
జీవితాంతం శ్రమకి ఓర్చే....
కర్మమూర్తి......కి
ఒక్కదినం చాలునా గౌరవించటానికి.....
చాలదు.........చాలదు...........
జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన
ఒకే ఒక్క పదం "స్త్రీమూర్తి"

*💟🌳👧🏻JOY OF SHARING👧🏻🌳💟*

🌱💐
*జయహో... జనయిత్రి*
(8న మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా...)

*మహిళల ప్రతిభ పెద్ద రిజర్వాయర్‌లాంటిది*
-హిల్లరీ క్లింటన్

*మనిషి గౌరవాన్ని కాపాడటంలోమహిళలు ఎలాంటి రాజీధోరణితో వ్యవహరించరు.*
-ఏంజెల్ మార్కెల్

*మీరు ఏదైన చెప్పాలనుకుంటే మగవాళ్లను అడగండి. కాని మీరేదైనా చెయ్యాలనుకుంటే మాత్రం ఆడవాళ్లని అడగండి.*
-మార్గరేట్ థాచర్

*పిడికిలి తీయాలంటే రెండు చేతులు కదిలించాలి*
-ఇందిరాగాంధీ

సాధికారిత..సమానత్వం దిశగా అడుగులు వేసే మహిళల గురించే ప్రస్తావించే సందర్భం ఇది. నేటికీ మేటి విలువలతో రాణిస్తున్న మహిళామణులు ఎందరో..ఇందులో భారతీయ మహిళ కూడా తనకంటూ గుర్తింపు కోసం అహర్నిశలూ కృషిచేస్తూనే ఉంది. విభిన్న రంగాల్లో భారతీయ మహిళలు మేలైన విజయాలనే సొంతం చేసుకున్నారు. వారి స్ఫూర్తి రేపటి ఆశతో ముందడుగు వేసే నేటి మహిళకి ఆదర్శం. వివక్ష, అసమానతల్లాంటివి వెనక్కి లాగుతున్నా తన జీవన పరిధిని విశాలం చేసుకుంటూ ఉన్నతంగా ఎదుగుతోంది. అడుగులు తడబడుతున్నా తరుణి.. పట్టుదలగా ముందుకు సాగిపోతోంది.

* ఎవరు చెప్పారు కార్ల తయారీ మాకు అసాధ్యమని అంటారు పూణెకు చెందిన సాచి కందేకర్. దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఈమెతో పాటు మరో ఐదుగురు యువ ఇంజనీర్లు జతకలిసి మహీంద్ర బజా నాలుగు చక్రాల వాహన రూపకల్పనలో భాగస్వాములయ్యారు. వాహనాల మరమ్మతుల్లో తమదైన శైలి ప్రదర్శిస్తున్నారు.

* నేవీలో మహిళల మనుగడే ప్రశ్నార్థకమవుతున్న వేళ తొలిసారిగా కోచి నావికాదళంలో హర్యానాకు చెందిన రాణిశర్మ, ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన అంబికా హుడా అనే ఇద్దరు యువతులు నేవిగేటర్స్‌గా ప్రవేశించారు.

* దిల్లీకి చెందిన డాక్టర్ రీతూ బియానీ.. తాను క్యాన్సర్ బారిన పడినప్పటికీ మృత్యుముఖం నుంచి బయటపడి మహిళల్లో రొమ్ముక్యాన్సర్‌పై విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తోంది. బియానీ చేపట్టిన చైతన్యం వల్ల దాదాపు లక్ష మంది మహిళలు రొమ్ము క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడ్డారు.

* చినుకలన్నీ కలిసి పెద్ద ప్రవాహమైనట్లు చిరు విరాళాలే పేదలకు కొండంత అండనిస్తాయని అంటారు ముంబయికి చెందిన మిథిలా బాల్సే. క్యాన్సర్ చికిత్సలో భాగంగా కిమోథెరపీ తీసుకున్న రెండు వారాలకే మారథాన్ రన్‌లో పాల్గొనటమే కాకుండా ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ స్థాపించి క్యాన్సర్ బాధితులకు బాసటగా నిలిచారు.

* ఆర్మీలో కొన్ని ఉద్యోగాలకే పరిమితమైపోతున్న మహిళలు నేడు తొలిసారిగా ఫైటర్ పైలట్స్‌గా ఆకాశాన్ని ముద్దాడబోతున్నారు. ఈమేరకు ఇండియన్ ఆర్మీ ఫోర్స్ మహిళలను ఎంపిక చేసింది. మొదటి బ్యాచ్ శిక్షణ తీసుకుంటుంది. ఈ బ్యాచ్ జూన్ నుంచి విధులలోకి ప్రవేశించనున్నది.

* ఒరిస్సాకు చెందిన కల్పనాదాస్ ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించి అంతకు ముందు బచేంద్రి పాల్ సాధించిన రికార్డును తిరగ రాశారు.

* హైదరాబాద్‌కు చెందిన సాజిదాఖాన్ తొలి ఆడియో మహిళా ఇంజినీర్‌గా ప్రసిద్ధి చెందారు. పేరొందిన సంగీత దర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన మూడు పదుల ఈ యువతి రాజీవ్‌గాంధీ ఎక్స్‌లెన్స్ అవార్డును సైతం సొంతం చేసుకున్నారు.

* ఐక్యరాజ్యసమితి మహిళా వివక్ష నిర్మూలన కమిటీ (సైడా) సభ్యురాలిగా ఎన్నికైన మొట్టమొదటి భారతీయురాలు ఇందిరాజైసింగ్. భారతీయ మహిళ దుస్థితిపై అంతర్జాతీయ వేదికపై తన గళం విప్పారు.

* అగ్ని-6 మిస్సైల్‌ను విజయవంతంగా ప్రయోగించటంలోప్రధాన భూమిక పోషించిన కేరళకు చెందిన టెస్సీ థామస్ మిస్సైల్ ప్రాజెక్టులో భాగస్వామ్యమైన తొలి మహిళా సైంటిస్ట్‌గా చెప్పవచ్చు.

* ఇంటి ముందు నుంచి రైలు వెళుతుంటే ప్రయాణికులకు తన చిట్టి చేతులతో టాటా చెప్పి మురిసిపోయే ముంతాజ్ ఖాజీ ఆసియాలోనే డీజిల్ ఇంజన్ రైలు నడిపే తొలి మహిళగా ప్రసిద్ధి చెందారు. పాతికేళ్ల తన కెరీర్‌లో ఏనాడూ తాను మహిళనని భయపడలేదని, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పట్ల అవగాహన, పని పట్ల నిబద్ధత ఉంటే అవే మహిళలకు శారీరకంగా దృఢత్వాన్ని అందిస్తాయని అంటారు. తాను ప్రతిరోజు రైలు నడిపే ముందు ‘‘ప్రయాణికులను క్షేమంగా వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చేలా సాయం చేయమని’’ దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తానని చెబుతారు.

* అన్ని రంగాలలో దూసుకుపోతున్న మహిళపై పురుషాహంకారపు దాడులు మాత్రం ఆగటం లేదు. ఇలాంటి దాడులకు బలవుతున్న యువతులకు ఆదర్శం లక్ష్మీ అగర్వాల్. ‘అన్నా’ అని సంబోంధించినా కనికరించని ఓ మానవ మృగం జరిపిన యాసిడ్ దాడిలో అందమైన ముఖం మాడిమసైనా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు. ఏడు సర్జరీలు, రూ. 20 లక్షలు ఖర్చయినా రాని పాత ముఖం కోసం వెంపర్లాడకుండా ఆత్మన్యూనతా భావాన్ని వీడి యాసిడ్ దాడులకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాపితంగా ఉద్యమం లేవదీసింది. ఆమె చేసిన కృషి ఫలితమే నేడు మహిళలపై జరిగే యాసిడ్ దాడులపై అత్యున్నత న్యాయస్థానం, పార్లమెంట్‌లో సైతం చర్చకు దారితీసింది. ఇలాంటి యాసిడ్ బాధితులను వికలాంగులను గుర్తించి వారికి వర్తించే అన్ని సౌకర్యాలు అందించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. లక్ష్మీ అగర్వాల్ తన అంధవికారానికి ఏ మాత్రం సిగ్గుపడకుండా యాసిడ్‌దాడి బాధితులతో ఫ్యాషన్ షోలు సైతం నిర్వహిస్తూ వారిలో ఆత్మస్థయిర్యాన్ని నింపుతుంది.

* అందమైన కాశ్మీర్ లోయలో ఉగ్రవాదుల దాడులతో శాంతి కరువైన నేపథ్యంలో ఆ పచ్చటి లోయలో డాక్టర్ రువేదా సలామ్ అనే కుంకుమ పువ్వు వికసించి తొలి మహిళా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్‌గా ఎంపికైంది. వాస్తవానికి కాశ్మీర్‌వాసులకు దేశభక్తి లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో తన విధి నిర్వహణలో ఆమె దేశభక్తిని చాటుకుంటున్నారు. ఐపీఎస్ రంగంలోనే కిరణ్‌బేడీ తరువాత కాంచన్ చౌదరి భట్టాచార్య దేశంలోనే రెండవ మహిళా ఐపీఎస్ అధికారిగా ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆమె సేవలకుగాను ఎన్నో అవార్డులు సొంతం చేసుకున్నారు.

* దొంగలు జరిపిన దాడిలో కాలు కోల్పోయినా కుమిలిపోకుండా వివేకానందుడి బోధనలతో జాగృతమై ఒంటికాలితో ఎవరెస్ట్ శిఖిరాన్ని అధిరోహించి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పిన అరుణిమ అనే ఆణిముత్యం ఎందరికో స్ఫూర్తి.

* బెంగాల్‌కు చెందిన స్మితా సబర్వాల్ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ ముఖ్య కార్యదర్శిగా ఎంపికైన తొలి మహిళా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్‌గా ప్రసిద్ధిచెందారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తొలిసారి ఓ మహిళా ఐఎఎస్ అధికారిని సీఎం కార్యదర్శిగా నియమించుకోవటం ఆమె సమర్థతకు నిదర్శనం. అయితే ఈ ఐఏఎస్ అధికారిపై విమర్శల దాడి జరగకపోలేదు.

* అంతరిక్షంలోప్రయాణించిన తొలి భారతీయ మహిళగా చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిన కల్పనాచావ్లా దురదృష్టవశాత్తు ఆకాశంలోనే కనుమరుగైనా ఆమె అందించిన స్ఫూర్తితో ఎంతో మంది భారతీయ యువతులు అంతరిక్ష విజ్ఞానంలో ఉన్నత శిఖరాలు అందుకుంటున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన 18 ఏళ్ల సతర్పన ముఖర్జీ నాసాకు ఎంపికయ్యారు. 2024లో అందాల జాబిలి వద్దకు వెళ్లే వ్యోమగాముల ఎంపికను నాసా ఇటీవల నిర్వహించగా రెండవ రౌండ్‌లో 44 మంది భారతీయులు నిలిచారు. ఇందులో 27 మంది యువకులు ఉండగా, 17 మంది యువతులు ఉండటం విశేషం. అలాగే ఫైనల్ ఎంపికలో ముగ్గురు భారతీయులు ఎంపికవ్వగా ఇందులో ఇద్దరు రితికాసింగ్, శారదాప్రసాద్ అనే యువతులు ఎంపికకావటం విశేషం.

* అమెరికా అధ్యక్షుడు భారత పర్యటన సందర్భంలో రాష్టప్రతి భవన్‌లో జరిగిన సైనిక గౌరవ వందన కార్యక్రమానికి తొలిసారి ఓ మహిళా కమాండర్ నాయకత్వం వహించారు. ఆమె ఎవరో కాదు పూజాఠాకూర్. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌లో 2000 సంవత్సరంలో ప్రవేశించిన పూజ విధి నిర్వహణలో లింగ భేదం ఉండదని, పురుష కమాండోలు నిర్వహించే విధులన్నింటినీ అంతే సామర్థ్యంతో తాము కూడా నిర్వహిస్తామని రుజువు చేశారు.

* ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత మొట్టమొదటిసారిగా నేవీ, ఎయిర్‌ఫోర్స్, ఆర్మీ విభాగాలలో 300 మంది మహిళా అధికారులను నియమించటం నారీమణులు సాధిస్తున్న పురోగతికి తార్కాణం.

* పంజాబ్‌లో పుట్టిన పునీతాఅరోరా దేశం గర్వించదగ్గ ఆర్మీ అధికారులలో ఒకరిగా నిలిచారు. తండ్రి ఆమెను వైద్యురాలిని చేయాలని భావిస్తే, ఆర్మీ కాలేజీలో చదివిన పునీతా అరోరా పసివయసులోనే దేశభక్తిని నింపుకుని, ఇండియన్ ఆర్మీకి మొట్టమొదటి మహిళా కమాండర్‌గా ఎంపికై తన సత్తా చాటుకున్నారు. ఎన్నో టెర్రరిస్టు దాడులను సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టారు. విధి నిర్వహణలో ఆమె చూపిన చొరవ, నిబద్ధతకు 15 అవార్డులు లభించటమే నిదర్శనం.

* ఆటలలోనూ తమ ప్రతిభా పాటవాలు చూపుతున్న సానియా, నైనా సెహ్వాల్, మిథాలి, మేరీకోమ్, సింధూ లాంటి యువ కెరటాలు భారతీయ పతాకాన్ని అంతర్జాతీయ వినువీధుల్లో ఎగురవేశారు. ఆరేళ్ల వయసులో టెన్నిస్ రాకెట్ చేపట్టిన సానియా మూడు పదుల వయసు దాటకుండానే ఆమె సాధించిన విజయాలు, ప్రపంచ రికార్డులు అనితర సాధ్యమైనవని చెప్పవచ్చు.

* ఆర్థిక రంగంలోనూ అతివల అప్రతిహత జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. స్టాక్ ఎక్సేంజ్‌లో తొలి మహిళా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌గా ఎంపికైన చిత్రా రామకృష్ణన్, ఎస్‌బిఐ తొలి చైర్‌పర్సన్ అరుంధతీ భట్టాచార్య, ఎల్‌ఐసి తొలి మహిళ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉషా సంగ్వా, ఏక్సిస్ బ్యాంక్ తొలి ఎం.డి, సీఇఓ శర్మ, ప్రైవేటు బ్యాంకింగ్ రంగంలో దూసుకుపోతున్న ఐసిఐసి ఎండీ చందాకొచ్చిర్.. ఇలా ఆర్థిక రంగంలో మహిళలు తమదైన శైలిలో తమ సంస్థలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు.

* విదేశాలలో సైతం ప్రవాస భారతీయ మహిళలు వివిధ రంగాలలో తమదైన ముద్రవేసుకుని ముందుకు సాగుతున్నారు. గుజరాత్‌కు చెందిన సునీతావిలియమ్స్ ఏడుసార్లు స్పేస్‌వాక్ చేసి రికార్డు సృష్టించారు. ఇందిరానూయి ప్రపంచ వ్యాపార రంగంలో ప్రతిభను చాటుకున్న నారీ. నిమ్రితా నిక్కి రాంధ్వా అమెరికాలో అతి పిన్నవయసులో ఎన్నికైన గవర్నర్. కమలాహర్రీస్ కాలిఫోర్నియా అటార్నీ జనరల్, బుకర్ ఫ్రైజ్ పొందిన కిరణ్ దేశాయ్ చండీగఢ్ వాసి. సితార్ ప్లేయర్ రవిశంకర్ కుమార్తె అనుష్క శంకర్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది సంగీత అభిమానుల్లో గుండెల్లో నిలిచారు. దుగ్గాల్ షీఫాలి అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామాకు రాజకీయ ఎత్తుగడలు నేర్పుతోంది. అమెరికా పరిపాలన విభాగంలో జార్జి ఘోష్ ప్రధాన భూమిక పోషిస్తోంది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అతివలు సాధిస్తున్న అనితర విజయాలు మరెందరికో వెలుగు బాటలవుతున్నాయి. దేశ విదేశాలలో బయట ప్రపంచంలో విభిన్న రంగాలలో దూసుకుపోతున్నా .. గృహిణిగా తన బాధ్యతలను నిర్వర్తించే ప్రతి తల్లి కూడా నిత్య జీవిత విజేతే..
💐🌱
💃🏿 *అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో...* 💃🏿

*ఓ దేశాధినేత*
*ఓ గురువు,ఓ శాస్త్రవేత్త,*
*ఓ వైద్యుడు*
*ఓ ఆటగాడు....*
*పురుషుడెవరైనా....*
*నీ రక్తమాంసమే!!*
*నీ త్యాగఫలితమే!!*
*నాగరిక సమాజపు బండికి*
*నీవే ఇరుసు,*
*నీవే చక్రం,*
*సారధి,వారధి నీవే*
*వెయ్యి ఏనుగుల శక్తి నీలో*
*సముద్రమంత ఓర్పు నీలో*
*ఓ మహిళామూర్తీ!!*
*అన్నింటా సగమేంటీ?*
*ఈ జగమంతా నీలో సగమైతేే!!*
*నీవు లేనిదే జ్ఞానమేదీ*
*నీవు లేని ప్రపంచమెక్కడ*
*ఓ మాతృమూర్తీ*
*నీకు శతకోటి వందనాలు!!*

TSWREIS LATEST UPDATES

TSWREIS E- TOOL
TS PRC2015

NOTIFICATIONS

WWW.TSWRTUGANESH.IN

Top