Monday, October 3, 2016

మాట మనసును స్పృశించాలి*. *మాట మనది అనిపించాలి* *మాట ఆశయాన్ని ఆశించాలి*

🌪

*మాట తూటా కన్నా బలమైనది*

*మనిషికి మాత్రమే ఆయుధమైనది*

*మాటతో మనసుకు గాయం చేయొచ్చు*

*అదే మాటతో మనోవేదనను నయం చెయ్యొచ్చు*

*మాటతో మనసు లోని భావం చెప్పొచ్చు*

*మాటతో మనషులను మమేకం చేయొచ్చు*

*మాట మనసును స్పృశించాలి*.

*మాట మనది అనిపించాలి*

*మాట ఆశయాన్ని ఆశించాలి*

*మాట గమ్యానికి చేర్పించాలి*

*🙏🙏🙏🙏శుభోదయం🙏🙏🙏🙏*

0 comments:

Post a Comment

MATHS VIDEOS

TSWREIS E- TOOL
TS PRC2015

NOTIFICATIONS

TS LATEST UPDATES


Top