Sunday, July 22, 2018

*‼➖SOCIAL MATERIAL➖‼* *🔰రకరకాల కాంఫిటీటివ్ పరీక్షలు వ్రాసేవారికి, ముఖ్యంగా DSC SOCIAL పరీక్ష వ్రాసేవారికి ఉపయోగపడే మెటీరియల్ లింకులను క్రింద ఇస్తున్నాను. లింకును ఓపెన్ చేసి సోషల్ మెటీరియల్ పోందండి. ఈ టాపిక్స్ కోన్ని SGT వారికి కూడా ఉపయోగపడతాయి.*

*‼➖SOCIAL MATERIAL➖‼*

*🔰రకరకాల కాంఫిటీటివ్ పరీక్షలు వ్రాసేవారికి, ముఖ్యంగా DSC SOCIAL పరీక్ష వ్రాసేవారికి ఉపయోగపడే మెటీరియల్ లింకులను క్రింద ఇస్తున్నాను. లింకును ఓపెన్ చేసి సోషల్ మెటీరియల్ పోందండి. ఈ టాపిక్స్ కోన్ని SGT వారికి కూడా ఉపయోగపడతాయి.*

   *‼➖అవనిగడ్డ హిస్టరీ➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1JJNGp53xigM8nI8lrfq4Q-tUEmVv9cX_/view?usp=drivesdk

*‼➖భాగ్యనగర్ పాలిటీ➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1dWN3AQeFpohP8IkCDwpE6Cw8tJx5J93d/view?usp=drivesdk

*‼➖భాగ్యనగర్ జాగ్రఫీ➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1-r4EdR35Z0YIRyzlL6RLOe9yOe3-GF5u/view?usp=drivesdk

*‼➖భాగ్యనగర్ హిస్టరీ➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1YNZDcVaTwZGVzB6C6ux1mE1x_AyXeapq/view?usp=drivesdk

*‼➖10th SOCIAL bits➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1-0zZwmh3pxHJIX1dtu1_1jPGNjpmkgON/view?usp=drivesdk

*‼➖ఇండియన్ హిస్టరీ బిట్ బ్యాంక్➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1Xa86PImNKpr7ll0vC85glSOarlnxFw7t/view?usp=drivesdk

*‼➖ఆధునిక భారతదేశం➖‼*
https://drive.google.com/file/d/13Q2-35hA5wC1oHFhA3VqOUkxfxTSiwPN/view?usp=drivesdk

*‼➖AP History➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1ePSCH4kqOCus_JVbb0rDuoPcTZ7TdXHd/view?usp=drivesdk

*‼➖భవిత సోషల్ బిట్స్➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1byWchodjR6O2q0F5uyc_FSznC2ti83MB/view?usp=drivesdk

*‼➖సోషల్ మెథడాలజీ➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1ak93OlXuZuNRZA7UqUrQWyl0ULJtzRaS/view?usp=drivesdk

*‼➖ఇండియన్ పాలిటీ➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1Yn80vv3LN1HAgZhBDU1qlI47H7NQiFAT/view?usp=drivesdk

*‼➖ఇండియన్ పాలిటీ నోట్స్➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1Yn80vv3LN1HAgZhBDU1qlI47H7NQiFAT/view?usp=drivesdk

*‼➖భారతదేశ చరిత్ర➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1HUtc85juI_mz-4-zBQ-ttrbQte6aseFr/view?usp=drivesdk

*‼➖జాగ్రఫీ-1➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1D0UNLMYfokVvh0iOKIPCHQhs29viB1Cs/view?usp=drivesdk

*‼➖8th సోషల్ బిట్స్➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1reOxvRg1cRgdzFhW43tHzBNjEzQ4YUbv/view?usp=drivesdk

*‼➖జాగ్రఫీ-2➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1A1zvkT8Iwzz90VFcL0WlnlNLGSlnTGXy/view?usp=drivesdk

*‼➖పాలిటీ➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1xt8lWJKHFYciMF3AkeyzS87l2dIAMvg2/view?usp=drivesdk

*‼➖9th సోషల్ బిట్స్➖‼*
https://drive.google.com/file/d/11bfafrCQd6VKp5Wh5zneIcL0nnlr0uof/view?usp=drivesdk

*‼➖ఇండియన్ జాగ్రఫీ బిట్స్➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1dOIhs6yx7ChGGzVmtEUbVhu2PqReoQ3z/view?usp=drivesdk

*‼➖జాగ్రఫీ-3➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1ULWxDY3DLK3GOeB9lDCHwM6HEvSSdB6F/view?usp=drivesdk

*‼➖ఎకనామిక్స్ బిట్స్➖‼*
https://drive.google.com/file/d/13RqPsFnJQEX2ZPH6aEAcIzG8q-0JCq90/view?usp=drivesdk

*‼➖ఎకనామిక్స్ బిట్స్➖‼*
https://drive.google.com/file/d/15Vz9gNXzHsJHfaHxOpmgMmauhGowX1IG/view?usp=drivesdk

*‼➖శివశంకర్ జాగ్రఫీ బిట్స్➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1O7AIl62E8eDoskgRCjFIsLTvOOCW6GTr/view?usp=drivesdk

*‼➖9th సోషల్ బిట్స్➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1gZjgKP6dMXNPy2K7Wu41zx7FKQ3S6i9V/view?usp=drivesdk

*‼➖10EM SOCIAL➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1d3qoPa-Zsr0uVWXioTHXLherW6s5il2i/view?usp=drivesdk

*‼➖సింధు లోయ నాగరికత➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1nuOKiscLoH68YhQjtvP4IOizoF-fycCw/view?usp=drivesdk

*‼➖6th సోషల్ బిట్స్➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1tA_xqvc5DlKqUemEiS-a_AsHyF8aRNWv/view?usp=drivesdk

*‼➖indian Geography EM➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1Dc1H72pqCxDVDzCVIzx1T3iIkZKC-85d/view?usp=drivesdk

*‼➖GRK జాగ్రఫీ➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1_A0NV1gACOBzur_kxr0mfHChG7KLv2LC/view?usp=drivesdk

*‼➖ఎకానమీ భారతదేశం➖‼*
https://drive.google.com/file/d/13QODHRI4N56LW-Hw9gCHcsbp__q40sZM/view?usp=drivesdk

*‼➖జాగ్రఫీ-4➖‼*
https://drive.google.com/file/d/19sY0i6P86osRNvJO0PhuAtltJVDGkOnv/view?usp=drivesdk

*‼➖ఖండాలు➖‼*
https://drive.google.com/file/d/11I7yZ8hszxxMGvlV3TkQYXIR6286FHG0/view?usp=drivesdk

*‼➖GRK ఎకనామిక్స్➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1VTG3iXA0cRvZ_jdUwG_ZG9_IiyBLYxvd/view?usp=drivesdk

*‼➖ఇండియన్ పాలిటీ➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1U7pOWdyiLeJZSbJV5zsIY7gpywAO9j3D/view?usp=drivesdk

*‼➖ప్రణాళిక రచన➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1wUZDibJDBwFRQN3d-QiivdB_PICis7NN/view?usp=drivesdk

*‼➖అర్థ శాస్త్రం➖‼*
https://drive.google.com/file/d/1MM_5bFwx9V49txx9-wwPUX20q5d1NBZz/view?usp=drivesdk

         

SCIENCE VIDEOS


MOTIVATIONAL VIDEOS

MATHS VIDEOS

Search This Blog

EAMCET/IIT JEE /NEET CLASSES