Tuesday, December 4, 2018

ఎలక్షన్ విధులకు ఉపయోగపడే - వీడియోలు

ఎలక్షన్ విధులకు ఉపయోగపడే - వీడియోలు

https://youtu.be/H1TF8WIqNQE (ఫారాల జాబితా)
https://youtu.be/QwB0OpXPV8w (కవర్ల వివరాలు)
https://youtu.be/ZDiKc4UkJvM (స్టేషనరీ జాబితా)
https://youtu.be/-wqWGGjUYyw (మాక్పోల్ నిర్వహణ)
https://youtu.be/LmzgW6DjfBQ (CU పేపర్ సీల్)
https://youtu.be/JLHRgz7DKjM (PO1,2,3 విధులు)
https://youtu.be/ZiwJ2zFbzTE (ఛాలెంజ్ వోట్)
https://youtu.be/KCE-N7r41G8 (టెండర్ వోట్)
https://youtu.be/ciuhlLH5Ac8 (అంధ/బలహీన ఓటర్
https://youtu.be/a8tsk7Sci0g (ఎడమచేతి చూపుడు వేలు లేని ఓటర్)
https://youtu.be/nNloUgz0ji0 (తక్కువ వయస్సు వున్నా ఓటర్)
https://youtu.be/zNTIC6tefNQ (proxy వోట్)
https://youtu.be/Q_qqInCjf_s (SPG OR Z PLUS సెక్యూరిటీ వున్నా ఓటర్)
https://youtu.be/NVpw0YzXR-A (ఇతర ప్రత్యేక పరిస్తితులు)
https://youtu.be/CzBQtJbKHMQ (ఎన్నికల వాయిదా లేదా నిలిపివేత)
https://youtu.be/lJuIuQBUiVs (ఎన్నికలు రద్దుచేయడం)
https://youtu.be/JKEVDP5q37s
https://youtu.be/O8symRqxzbo (పోలింగ్ ముగింపు)
https://youtu.be/YKvGAR9g_7c (కలెక్షన్ సెంటర్లో అప్పగించే కవర్లు, పేపర్ సీల్, ఓటర్ల జాబితా, ఫారం17c)
https://youtu.be/9oJR1tOR8kk (కలెక్షన్ సెంటర్ వద్ద)
https://youtu.be/mUmM_sGxBRY (Election video Recap)

SCIENCE VIDEOS


MOTIVATIONAL VIDEOS

MATHS VIDEOS

Search This Blog

EAMCET/IIT JEE /NEET CLASSES