Wednesday, January 16, 2019

ఓ నాలుగు మంచి మాటలు

*శుభోదయం*   
--------------------
🌻 *మహానీయుని మాట* 🍁
      ----------------------------
" మోసం చేసేవారిలో
మానవత్వం
ద్రోహం చేసేవారిలో
ధైవత్వం
కుట్రలు చేసేవారిలో
కారుణ్యం
వంచన చేసేవారిలో
వ్యక్తిత్వం
ఆశించటం అంత
ఆవివేకం ఇంకోటి లేదు "
       --------------------------
🌹 *నేటీ మంచి మాట* 🌹
      -----------------------------
" ఓటమంటే అంతం కాదు..
గెలుపంటే ప్రారంభం కాదు..
ఓటమి అనుభవంతో..
గెలుపు బాటని వెతికే వారే..
నిజమైన విజేతలు.."

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

    *ఓ నాలుగు మంచి*
           *మాటలు

*ఒకరిని బాధపెట్టడం నీటిలో రాయిని వేసినంత సులువు. కానీ వారిని తిరిగి మామూలు స్థితికి తీసుకరావడం నీటిలోంచి ఆ రాయిని వెతికి తీసుకొచ్చేంత కష్టం. అందుకే ఎవరిని బాధపెట్టకుండా ఉందాం.*
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
*"మౌనం" - "మనస్సు"ని  శుద్ధి చేస్తుంది. "స్నానం" "దేహాన్ని" శుద్ధి చేస్తుంది. "ధ్యానం" - "బుద్ది"ని శుద్ధి చేస్తుంది. "ప్రార్థన"- "ఆత్మ"ను శుద్ధి చేస్తుంది.*
      *"దానం" - "సంపాదన"ను శుద్ధి చేస్తుంది. "ఉపవాసం"- "ఆరోగ్యాన్నీ" శుద్ది చేస్తుంది. అలాగే "క్షమాపణ" - "సంబంధాల"ను శుద్ది చేస్తుంది.*
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
*ఎవరితో అయినా సరే ఎంత వరకు ఉండాలో అంత వరకే ఉండాలి. అందరూ మనవాళ్ళే అని వాళ్ళమంచి కోసం ఏదైనా మంచి మాట చెబితే వాళ్ళ దృష్టిలో మనం చెడ్డ వాళ్ళం అవుతాం జాగ్రత్త.*
💐💐💐💐💐💐💐
*నీ గురించి పదిమంది గొప్పగా చెప్పుకోవాలంటే ముందు నీవు వందమంది గొప్పవాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలి.*
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
*సత్యం వైపు నీవుండాలనుకుంటే ఒంటరిగా మహావృక్షంలా నిలబడడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఒకవేళ పడిపోవాల్సివస్తే మళ్ళీ మొలకెత్తడానికి విత్తనంలాగా పడిపోవాలి.*
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
*జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. చాలానే చూడాల్సివస్తుంది. వాటన్నింటినీ ఎదుర్కొనే "ధైర్యం" ఉన్నప్పుడే జీవితం అర్ధవంతంగా ఉంటుంది. ఏ క్షణంలో అయితే మన పట్ల మనం నమ్మకాన్ని కోల్పోతామో ఆ క్షణం నుండే మనం చచ్చిన శవంతో సమానం.*
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
*కరుగుతున్న కాలానికీ, జరుగుతున్న సమయానికీ, అంతరించే వయసుకీ మిగలిపోయే జ్ఞాపకమే - "మంచితనం". అదే మనకు "ఆభరణం"...*
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
*"అదృష్టం" అంటే ధనం వస్తువులు ఉండడమే మాత్రమే కాదు,*
      -   చేతినిండా పని ...
      -   కడుపునిండా తిండి..
      -   కంటినిండా నిద్ర...
      -   అవసరానికి ఆదుకునే
          ఆప్తులను
*కలిగి ఉండడమే అసలైన "అదృష్టం".*
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
*మనల్ని అర్ధం చేసుకుంటే గుండెల్లో గుడి కట్టినా తప్పులేదు. కానీ మనకే విలువ లేనిచోట ఎదుటి వ్యక్తి గురించి ఎంత ఆలోచించినా వ్యర్ధమే.*
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
*మనిషిలో "అహం" తగ్గిన రోజు "ఆప్యాయత" అంటే అర్ధం అవుతుంది. "గర్వం" పోయిన రోజు ఎదుటివారిని ఎలా "గౌరవించాలో" తెలుస్తుంది. "నేనే", "నాకేంటి !" అనుకుంటే చివరకు ఒక్కడిగానే ఉండాల్సివస్తుంది. "గౌరవమర్యాదలు" ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ అందరితో కలిసి ఆనందంగా జీవించడమే "మంచి జీవితం".*
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
*నిరంతరం వెలిగే సూర్యూణ్ణి చూసి "చీకటి" భయపడుతుంది. అలాగే నిత్యం కష్టపడే మనిషిని చూసి "ఓటమి" భయపడుతుంది.*
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
*ఇతరులు ఎలా ఉన్నారో అలా ఉండాలని భావించకు. నీకంటూ ఒక "విలువ" ఉందని తెలుసుకో. అలాగే నీకన్నా తక్కువ స్థాయి వారిని చూసి ఆనందపడకు. పై స్థాయి వారిని  చూసి లక్ష్యమేర్పరచుకో.*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*నీవు ఈ ప్రపంచానికి అర్ధం కాకపోయినా బ్రతికేయవచ్చు. కానీ నీకు నువ్వే అర్ధం కాకపోతే ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా బ్రతకలేవు.*
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
*జీవితంలో "సంపాదన" పెరిగితే ధనవంతుడివి అవుతావు. "వయస్సు" పెరిగితే ముసలివాడివి అవుతావు. కానీ నీలో "మంచితనం" పెంచుకుంటే మంచి మనిషిగా కలకాలం మిగులుతావు.*
లోకం తీరు మారాలి..

👌👌👌👌👌👌👌


*శుభోదయం*      

    -------------------

🌻 *మహానీయుని మాట* 🍁


కలుపుకు పోయే మంచితనం నీలో ఉంటే అందరూ నీ వెంటే ఉంటారు. నాకే తెలుసుననే అహం నీకుంటే సంఘం, సమాజమే నిన్ను దూరం చేస్తుంది.


      

🌹 *నేటీ మంచి మాట* 🌹

     

జీవితంలో తారసపడే ప్రతి ఒక్కరూ గురువులే..

మంచివాళ్ళు పాఠం నేర్పుతారు. చెడ్డవాళ్లు గుణపాఠం నేర్పుతారు.


🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻*శుభోదయం*    
-------------------
🍁 *మహనీయుని మాట*🍁
--------------------------
" అందం కంటిని మాత్రమే
                      ఆకట్టుకుంటుంది...
                కానీ
  సౌశీల్యం హృదయాన్నే
                     దోచుకుంటుంది....."
----------------------
🌹 *నేటీ మంచి మాట*🌻
       ------------------------
"నేను అనే భావనతో ఉండేవారు
అందరూ ఉన్నా ఒంటరి వారే!
మనం అనే భావించే వారికి
ప్రపంచమంతా ఓ కుటుంబమే...!

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻


*శుభోదయం*

 -------------------

🌻 *మహానీయుని మాట*🍁

        -------------------------

" ఒదిగి ఉండడం తెలిసిన వాళ్ళకే ఎలా ఎదగాలో తెలుస్తుంది. విమర్శలు చేయడమే ఆదర్శంగా పెట్టుకున్న వాళ్లకు ఎల్లప్పుడూ నిరాశే మిగులుతుంది."

       --------------------------

🌹 *నేటీ మంచి మాట* 🌼

      ---------------------------

" ఏ బంధంలోనైనా ఒక అడుగు మనం, ఒక అడుగు వాళ్ళు వేస్తేనే దగ్గర అవుతాం. కానీ

అన్ని అడుగులు మనమే వేస్తే మాత్రం చులకన అవుతాం."


🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

*శుభోదయం* 

--------------------

🌻 *మహానీయుని మాట* 🍁

      ----------------------------

" వినే ఓపిక లేనివాడు ఎప్పటికి అజ్ఞానిగానే మిగిలిపోతాడు

చెప్పే ధైర్యం లేనివాడు

ఎప్పటికీ పిరికివాడిగానే

ఉండిపోతాడు..!! "

       --------------------------

🌹 *నేటీ మంచి మాట* 🌹

      -----------------------------

" కడుపు నిండిన వాడికి పెట్టిన అన్నం 

సముద్రంలో కురిసిన వర్షం

ధనవంతుడుకి ఇచ్చిన బహుమానం

పగలు వెలుగుతున్న దీపం

బంధనాలులేని బంధం

అసమర్థులతో వ్యాపారం

హద్దులు లేని స్నేహం

నిజాయతీ లేని ప్రేమ

వ్యర్థం వ్యర్థం వ్యర్థం..!! "


🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

SCIENCE VIDEOS


MOTIVATIONAL VIDEOS

MATHS VIDEOS

Search This Blog

EAMCET/IIT JEE /NEET CLASSES