Search This Blog

Saturday, October 27, 2018

మీకూ-మీ కుటుంబానికీ తప్పక ఉపయోగపడుతుందని, హామీ ఇస్తున్నా.*

*దయచేసి,*
*ఓ 3 నిమిషాలు కేటాయించండి !!!*

*మీకూ-మీ కుటుంబానికీ తప్పక ఉపయోగపడుతుందని, హామీ ఇస్తున్నా.*

ఏప్రిల్ 2009లో జరిగిన యదార్థ సంఘటన, ఇది...

_నేను ఢిల్లీ నుంచి విమానంలో తిరిగి వస్తున్నాను. నా పక్కనే రామకృష్ణ మఠానికి చెందిన ఒక స్వామీజీ కూర్చుని ఉన్నారు. అటుపక్కన అమెరికాకు చెందిన ఒక విలేకరి ఉన్నారు. ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం స్వామి పక్కన ఉన్న విలేకరి ఇంటర్వ్యూ చేయడం మొదలుపెట్టారు...

విలేకరి :  *“స్వామీజీ ఇంతకుముందు మీరు ఇచ్చిన ఉపన్యాసంలో బంధాలు అనుబంధాల గురించి వివరించారు. నాకు సరిగా అర్థం కాలేదు మళ్ళీ వివరించగలరా ?”*_

_దానికి స్వామీజీ నవ్వుతూ ప్రశ్నను దాటవేస్తూ విలేకరిని తిరిగి ఇలా ప్రశ్నించారు *“మీరు న్యూయార్క్ నుంచి వస్తున్నారా ?”*_

_విలేకరి : *“అవును.”*_

_స్వామీజీ :  *“మీ ఇంటిలో ఎవరుంటారు ?”*_

_ఈ ప్రశ్న పూర్తిగా వ్యక్తిగతము మరియు అసంబద్ధం కావడంతో, విలేకరి *స్వామీజీ తన ప్రశ్నను దాటవేస్తున్నారు* అనుకున్నారు. అయినప్పటికీ విలేకరి చెప్పసాగాడు... *“అమ్మ చనిపోయారు. నాన్న అక్కడే ఉంటున్నారు. ఇంకా నాకు ముగ్గురు సోదరులు, ఒక సోదరి ఉన్నారు. అందరికీ వివాహం అయింది..."*_

_ముఖంలో చిరునవ్వు చెదిరిపోకుండా స్వామీజీ గారు మళ్లీ ఇలా అడిగారు  *“నీవు మీ నాన్నగారితో మాట్లాడుతున్నావా ?”*_

_విలేకరి ముఖకవళికలు మారటం మొదలైంది..._

_స్వామీజీ : *“ఆఖరిసారి ఎప్పుడు మాట్లాడావు ?”*_

_జేవురించిన ముఖంతో విలేకరి ఇలా చెప్పాడు  *“సుమారు ఒక నెల అయి ఉండొచ్చు...”*_

_స్వామి గారి ప్రశ్నల పరంపర కొనసాగింది... *“మీ అన్న చెల్లెళ్ళ ను ఎంత తరచుగా కలుసుకుంటారు? ఆఖరిసారిగా కుటుంబమంతా ఎప్పుడు కలిసి ఉన్నారు ?”*_

_ఆ సమయంలో విలేకరి నుదుట నుంచి చెమట  కారణం స్పష్టంగా కనిపించింది. అక్కడ ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారో అర్థం కాకుండా ఉంది. స్వామీజీ నా ? లేక విలేకరా ?? నాకైతే స్వామీజీ విలేకరిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నట్లుగా అనిపించింది..._

_ఒక నిట్టూర్పు తో విలేకరి చెప్పాడు  *“సుమారు రెండు సంవత్సరాల క్రితం… క్రిస్మస్ సందర్భంలో మేమందరము కలిశాము.”*_

_స్వామీజీ : *“మీరందరూ కలిసి ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు ?”*_

_నుదుటన స్వేదబిందువులు తుడుచుకుంటూ విలేకరి అన్నాడు *“మూడురోజులు...”*_

_స్వామీజీ : *“ఎంతకాలం మీ నాన్నగారితో గడిపావు ? ఆయన పక్కనే ఎంతకాలం కూర్చున్నావు ?”*_

_ముఖం కందగడ్డలా మారిన విలేకరి, కాగితంపై పిచ్చిగీతలు గీయడం మొదలుపెట్టాడు..._

_స్వామీజీ : *“నీవు ఎప్పుడైనా మీ నాన్నగారితో కలిసి భోజనంచేసావా ? ఆయన ఎలా ఉన్నారని ఎప్పుడైనా అడిగావా ? మీ తల్లి చనిపోయిన తర్వాత ఆయన రోజులు ఎలా గడుపుతున్నారో అడిగావా ?”* విలేకరి కంటినుంచి కన్నీరు కారటం స్పష్టంగా కనిపించింది..._

_అప్పుడు స్వామీజీ విలేకరి చేతిని ప్రేమతో అందుకని ఇలా అన్నారు  *“బాధపడకు. నిన్ను తెలియకుండా బాధించి ఉంటే క్షమించు. కానీ, నీవడిగిన బంధం అనుబంధాలకు సమాధానం ఇదే. మీ నాన్నగారితో నీకు బంధం ఉంది. కానీ అనుబంధం లేదు. అనుబంధం అంటే హృదయానికి హృదయం కలిసిపోవడం.. కలిసి ఉండడం... కలిసి భోజనం చేయడం.. ఒకరిపై ఒకరు ప్రేమ చూపించడం... స్పర్శించటం.. చేతులు కలపడం… కళ్ళలోకి సూటిగా చూడగలగటం… కలిసి సమయాన్ని గడపడం... మీ సోదరులందరితో కూడా నీకు బంధం ఉంది. కానీ అనుబంధం లేదు...”*_

_ఆ విలేకరి కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంటూ స్వామీజీతో అన్నారు *“బంధం అనుబంధాల గురించి ఇంత అద్భుతమైన బోధన చేసినందుకు ధన్యవాదాలు...”*_

*ఇదీ నేటి వాస్తవికత !!!*

_సమాజంలో గానీ, ఇంటిలోగానీ, అందరికీ బోలెడు బంధాలు ఉన్నాయి. కానీ అనుబంధాలు కనుమరుగయ్యాయి. ఎవరితో ఎవరికీ సంబంధం లేకుండా, ఎవరి ప్రపంచంలో వారు జీవిస్తున్నారు..._

_మనం కూడా బంధాలకు కాకుండా అనుబంధాలకు ప్రాముఖ్యతను ఇద్దాం..._

_పరస్పర ఆప్యాయతలతో కలిసి మెలిసి ఉందాం... !!!_

_ఇది మీ అందరి కోసం చేసిన..._
_*ఒక ఆంగ్ల సందేశానికి తెలుగు అనువాదం...*_

_చదివి, ఆలోచించి... ఆత్మశోధన చేసుకొని, ఒకరిద్దరమైనా అలవరుచుకుంటే  ( నాతోనూ కలిపి... ), నా ఈ చిన్ని శ్రమకు తగిన ఫలితం దొరికినట్టే... 😌_

_- మీ స్నేహితుడు_
(సేకరణ)

SCIENCE VIDEOS

MATHS VIDEOS

EAMCET/IIT JEE /NEET CLASSES

Top