Search This Blog

Thursday, January 7, 2021

సమాజము,సంఘము* మరియు *కుటుంబము* నుండి వీడి పోతే .....మన జీవితము కూడా సగానికన్న తక్కువకు పడిపోతుంది।

 👌👌👌👌 నేను ద్రాక్ష పండ్లను కొంటానికి మార్కెట్కు వెళ్ళాను.

నేను   :    బాబు కిలో ఎంత...?

అతను :  *"కిలో 80 సర్।"*

పక్కనే విడి విడిగా ఉన్న ద్రాక్ష పండ్లను చూసాను.... ।

నేను అడిగాను :  *" మరి వీటి ఖరీదెంత?"*

పండ్లతను : *"30 రూపాయలకు కిలో సర్"*

నేను అడిగా : "ఇంత తక్కువగాన..? 

పండ్లతను   :    "సర్, అవి కూడా మంచివే..!! 

కాని... *కాని అవి గుత్తి నుండి విడి పోయాయి ...అందుకే అంత తక్కువ రేటు।"*


అప్పుడు నాకు అర్థమైంది... *సమాజము,సంఘము*  మరియు *కుటుంబము* నుండి వీడి పోతే .....మన జీవితము కూడా సగానికన్న తక్కువకు పడిపోతుంది।


దయ చేసి మీ *కుటుంబము లో ఉండండి.....

  ఈ జన్మకే....

ఈ జన్మకే వాళ్ళు మన అమ్మా నాన్నలు...

ఈ జన్మకే వాళ్ళు మన కొడుకూ కూతుళ్ళు...

ఈ జన్మకే వాళ్ళు మన జీవిత భాగస్వాములు...

ఈ జన్మకే వాళ్ళు మన అక్కా చెల్లెల్లు, అన్నా తమ్ముళ్ళు...

ఈ జన్మకే వాళ్ళు మన స్నేహితులు, సన్నిహితులు... 

ఈ జన్మకే, కేవలం ఈ జన్మకే!


మహా అయితే ఇంకో పదీ..పదిహేను, ఇరవై ..........సంవత్సరాలు !


కుటుంబము లో ఎవరు     తప్పు చేసినా  క్షమిద్దాం ,అనందంగా భరిద్దాం, ప్రేమిద్దాం!

పోయాక ఫోటోను ప్రేమించే కన్నా,

ఉన్నప్పుడు మనిషిని ప్రేమించడం మిన్న

బంధుత్వాలు  తెంచుకోవడం  నిముషం.


అదే  నిలుపుకోవాలంటే  ?


తము గడిపిన  భయంకర  అవస్థలు తమ

పిల్లలకు  రాకూడదని ,  తమ పిల్లలు  కూడా  నలుగురిలో ఉన్నతంగా  బ్రతకాలనే  తాపత్రయంతో

కన్నవాళ్ళు  తను  సామాన్య జీవితాన్ని  గడుపుతూ  ,

ఆస్థులు  కూడ బెట్టి  తమ పిల్లలకు  ఇస్తే ,


తమ  తల్లిదండ్రులు  బతికి  ఉండగానే  కొందరు

తమ  తల్లిదండ్రులు  కాలం  చేసాక  కొందరు


 వివిధ  రకాల  కారణాలతో   రక్త సంబంధీకులందరూ  శాశ్వతంగా   దూరమవుతూ ,

బ్రతికి   ఉండగా  మాట్లాడు కోకుండా ,  మొహాలు  కూడా

చూసుకోకుండా  తమ  జీవితాంతం  వరకు  ఒకరి నొకరు

ద్వేషించుకుంటూ , ఆ ద్వేషాలు  తమ  వారసత్వంగా 

తమ  పిల్లలకు  కూడా  బదిలి చేస్తూ  ,  తన అశాంతితో

జీవిస్తూ  తన  వారిని  కూడా  అశాంతి పాలు  చేస్తున్నారు .


ఎవరి  కోసం  ? ఎందు  కోసం ?


దాని  వల్ల  ఒరిగే  ప్రయోజనము  ఏమిటి ?

జీవితాంతం   ఒక  రక్తం  పంచుకున్న  అన్న దమ్ములు ,

అక్క చెల్లెళ్ళు  .  అన్నా  చెల్లెళ్ళు  పరస్పరం

 అశాంతితో  ద్వేషించుకుంటూ ఒకరి నొకరు  చూడకుండా 

జీవిస్తూ  శాశ్వతంగా  దూరమయి , ఇంటి లోని ఆనందాన్ని పంచుకోకుండా, వివాహాలకు

కూడా  పిల్చుకోకుండా ,  హాజరుకాకుండా , 

చివరకు  ఎవరో   ఒకరు  కాలం  చేసాక   తట్టుకోలేని

శోకతప్తులై  గుండెలు  బాదుకుని  కుమిలి  కుమిలి

విలపిస్తే  ఆ   చనిపోయిన  వారిని  తిరిగి  పొందగలమా?

ఆ   ఖాళీ  అయిన   స్థానాన్ని  ఎవరూ  భర్తీ  చేయలేరు.


కొంతమంది  తమ  తల్లిదండ్రులను  కూడా           ఈ  ఆస్థిపంపకాల అసంతృప్తితో  దూరం  చేసుకుంటున్నారు.

ఆ  వయసులో  కన్నవారు  పడే  వేదన వర్ణనాతీతం.


మరి  ఈ  సమస్య కు  పరిష్కారము  ?


  పంతాలు  పౌరుషాలు  ప్రక్కన  పెట్టి  అందరూ

కూర్చుని  సామరస్యంగా    ఆవేశాలకు  పోకుండా

మాట్లాడుకుని   పరిష్కరించుకుంటే  అభిమానాలు

కలకాలం  పరిమళిస్తూ   అనుబంధాలు  పెంపొందే

అవకాశం  ఉంటుందేమో  నని  నా  నమ్మకం .

దీనికి  కావల్సింది  సహనంగా  ఆలోచించడం

విచక్షణ  పట్టుదలలు  సడలించు కోవడం .

ఈ విషయములో పెద్దవారు చొరవ తీసుకోవాలి ...

ఓడిన వాడు  కోర్టులోనే  ఏడుస్తాడు

గెలిచిన వాడు  ఇంటికి  వెళ్ళి  ఏడుస్తాడు

రెండిటికీ  తేడా  ఏమీ  ఉండదు. 

ఈ జ్ఞాపకాలు ఈ ఒక్క జన్మకే🙏Fantastic message... 👌

సందేశాత్మక సమాచారం 👏

SCIENCE VIDEOS

MOTIVATIONAL VIDEOS

MATHS VIDEOS

EAMCET/IIT JEE /NEET CLASSES

Top